Alla artiklar i UEForum #4 2008

9 artiklar

Den mänskliga resan

Naturhistoriska riksmuseet, StockholmBasutställning invigd 2008, pågår tillsvidareProjektledare: Christina Ritzl (NRM) Formgivning: Kerstin Olsson, Karin Ahlgren(Ahlgren Edblom arkitekter)Innehållsansvarig: Lars Werdelin (NRM)Innehåll/Pedagogik: Susanna …

Modärna tider

Länsmuseet Gävleborg i GävleStadshistorisk basutställning om tiden 1870-1985 Projektledare: Kristina LindkvistFormgivare: Desirée KjellbergArkivarie: Anna ForsbergAntikvarie textil: Ann-Marie BjörkTekniker/snickare: Johan ÅgrenTV och …

Tropiska besvär

Kolonialism, postkolonialt tänkande och sega museistrukturer. Kommer de etnografiska museerna att sprängas inifrån eller finns det utvecklingsmöjligheter för de museer som hittills levt på myten om den Andre. Det diskuterar Mirjam Shatanawi, intendent på Tropenmuseum i Amsterdam.