Alla artiklar av Mirjam Shatanawi

1 artiklar

Tropiska besvär

Kolonialism, postkolonialt tänkande och sega museistrukturer. Kommer de etnografiska museerna att sprängas inifrån eller finns det utvecklingsmöjligheter för de museer som hittills levt på myten om den Andre. Det diskuterar Mirjam Shatanawi, intendent på Tropenmuseum i Amsterdam.