Hellre stöd än död

SYNPUNKTEN

Bästa läsare, allra bästa prenumerant!

I höst händer saker med UEForum. 

Efter fyra år som tidskriftens chefredaktör och allt i allo slutar jag som det senare i och med 2009 års utgång. UEForum har då förhoppningsvis fått en deltidsarbetande redaktionssekreterare.

Allt redaktionellt arbete har hittills varit ideellt. Nu söker vi en medarbetare som skall få anständigt betalt.

Vi är ganska säkra på att det finns många utställningskritiska och museikunniga personer med journalistisk och/eller redaktionell erfarenhet som kan föryngra och förbättra UEForum.

Men varifrån kommer pengarna?

Under senaste tiden har nätets gratisfilosofi börjat ifrågasättas över hela världen.

”Snart tar alla betalt på nätet”, skrev Svenska Dagbladet nyligen (09-07-20) och citerar Financial Times chefredaktör Lion Barber. Han menar att tidningarna skall ”identifiera vad som är unikt och originellt med deras innehåll och fokusera på det när de tar betalt”.

Att UEForums innehåll är unikt och originellt i svensk press- och tidskriftsvärld är oomtvistat. Många läsare och prenumeranter tackar för det. Drygt 500 personer prenumererar på idag på UEForums Nyhetsbrev och vi har i medeltal 1800 unika besökare per månad.

Hur vore det då, kära prenumerant och läsare, att betala en slant för den information och kunskap som du får i sex nummer med cirka 70 artiklar per år?

Vi har hittills inte lyckats alls med vårt upprop STÖD UEForum! (se ovan till vänster).

Nu meddelar vi att prenumeranternas och läsarnas bidrag är absolut nödvändiga för tidningens fortsatta existens.

Vår affärsmoral är idealistens. Vi hoppas att nöjda prenumeranter betalar 100 kr per termin, samtidigt som UEForum fortsätter att ligga öppen på nätet. För att nya läsare lätt skall komma in på sidan och så småningom börja prenumerera på Nyhetsbladet.

Om Utställningsestetiskt Forum i läsarnas ögon inte är värd 100 kronor per termin, upphör tidningen i sin nuvarande form.

Än ger vi inte upp! Vi räknar med ditt och alla andra prenumeranters stöd!Betala in 100 kr på
PG 302645-7
Skriv hösten 09 och uppge ditt namn
Så ses vi ett bra tag till.

Med förväntansfulla hösthälsningar