Ett slag på käften

Ett slag på käften handlar om det oprovocerade gatuvåldet i samhället. Idén till utställningen kommer från en stark upplevelse i projektledaren Bo Ericsons eget liv. Hans gode vän utsattes för gatuvåld i sin ungdom och skadades svårt; det tog honom 16 år innan han kunde berätta om det. Därefter tog det Bo Ericson ytterligare 16 år för att bearbeta berättelsen, samla material och kunna göra en stor utställning om händelsen och framför allt dess följdverkningar. 

Ett slag på käften visades under hösten 2009, är nu nedtagen men diskussion pågår att göra om den till en bas för liknande projekt på andra platser. Det skall inte vara en halmstadberättelse som kommer till museet i Västerås eller Luleå eller vad kan bli – utan mottagande arrangör uppfordras att undersöka gatuvåldet på den egen orten.

Utställningen vänder sig till högstadieelever och har fått sin färgrika expressiva formgivning med hänsyn till den unga målgruppen. Genom samarbete med teaterlinjen på ett gymnasium dramatiseras händelser på ett par ställen inne i utställningen (och som visas på bilden ovan påbörjas utställningen redan utanför museet). I de otraditionella skolvisningarna ingick även forumteater där eleverna tog ställning i svåra frågor, agerade och gjorde val åt skådespelarna.

Ett slag på käften blev en av vinnarna på Museimötets idétorg i mars 2010.

Överst: Plan över utställningen där man kan se placeringen av kraniet med åtgärdade skallbensfrakturer och inledningsscenen där slaget utdelas i dramatisk serietecknarstil. De svarta ”plumparna” betyder att här möter besökarna skådespelare. Nederst: Forumteater i anslutning till utställningen.

Ett slag på käften är producerad av medarbetare vid Länsmuseet Halmstad tillsammans med formgivaren Håkan Kvist.

Museet satsade självt ganska mycket pengar i projektet och fick dessutom ekonomiskt stöd från Länsförsäkringar Halland, Halmstad kommun, Region Halland, Ljungbergska stiftelsen och Statens Kulturråd.

En rapport om projektet skriven av journalisten Björn Gunnarsson rekommenderas.

Text: Eva Persson
Foto: Länsförsäkringar, Jan Svensson, Länsmuseet Halmstad