Museumsnytt

Museumsnytt 2010:1 har som omslagsbild Christian Krohgs målning Kampen för tillvaron 1888-89.
Museumsnytt 2010:1 har som omslagsbild Christian Krohgs målning Kampen för tillvaron 1888-89.

Den norska kulturpolitiskt inriktade tidskriften Museumsnytt inleder år 2010 med att problematisera sammanslagningar av konst- och kulturhistoriska museer i Norge. Några av dessa är redan genomförda och har bland annat resulterat i Drammens Museum for kunst og kulturhistorie som före år 1996 var tre separata aktörer. Artikeln är skriven ur konstmuseernas perspektiv och många av dem spjärnar emot i det längsta. Intressen riskerar att krocka när de två museityperna möts, inte minst i utställningsrummen.

Ett återkommande inslag är tidskriftens recensioner av hemsidor. I detta nummer har Kulturminnessök hamnat under medievetaren Anne Zanussis lupp. Kulturminnessök är ett nytt uppskattat initiativ från norska Riksantikvarien och är den första samlade översikten över kulturminnen i Norge, men kritiseras för sitt otydliga syfte och den magra informationen om träffarna.

Museumsnytt finns även att läsa på nätet. Nätsidan fick en grundlig makeover under år 2009 och är väl värd ett besök, inte minst på grund av dess nyhetsuppdatering.

Ingrid Miljand
april 2010