Danske museer 10:4

År 1970 utarbetade ICOM förvärvsregler, ett första steg mot det som idag kallas Etiska regler för museer. Dessa sätter upp en minimistandard för hur arbetet på museer bör skötas.

ICOM ser de etiska reglerna som ett dynamiskt och levande dokument, men många museianställda har tvärt om upplevt dem som begränsande och något som snarare lägger locket på än öppnar upp för diskussion. I våras höll danska ICOM därför ett seminarium på Köpenhamns museum på tema Etik och museer där man bland annat diskuterade innehållet och syftet med dessa regler. Danske Museer har med detta temanummer fört frågan vidare.

Temanumret inleds med en sammanfattning av seminariet. Ett debattämne som tog särskilt stor plats var museers förhållande till humant material. Presidenten för ICOM, Alissandra Cummins, belyser i sin artikel de etiska reglernas historia och exempel på vad de fört med sig i kampen mot den illegala kulturarvshandeln. Övriga artiklar belyser reglerna i sig och förståelsen av dem med illustrerande exempel på förvärvsproblematik och återlämnande av föremål.

Besök Danske Museers hemsida och beställ ett gratis provnummer. Passa även på att kika på deras ämnesindex! Tidskriften utkommer med 6 nr/år och en prenumeration kostar 270 dkr.

Ingrid Miljand

Ingrid Miljand är redaktionsassistent på UEForum