Tre utställningar på två hjul

Nu gasar vi! Moppemani
Utställningsproducent: Murberget Länsmuseet Västernorrland 
i samarbete med Falkenbergs museum
Härnösand 100606–110313
Falkenberg 110615–110917

MC Collection, Sollentuna
Christer R. Christenssons och Ove Johanssons personliga samlingar

Cyklar!
Vandalorum, Vetlanda
110416-110807
Projektledare: Sune Nordgren


Tre museer, tre kulturer, tre sätt att berätta. Alla handlar de om att färdas genom landskapet på två hjul, på motorcykel, moped eller cykel. Gemensamt för de tre utställningarna är frihetens fartvind. Men mycket skiljer dem också åt.

Museet på Murberget i Härnösand visade fram till i våras en utställning om mopeder med namnet Nu gasar vi! Moppemani. Konceptet har sedan gått vidare till Falkenberg. Intill Edsviks konsthall i Sollentuna finns sedan 2009 MC Collection som härbärgerar en stor samling motorcyklar med mer än hundra motorcyklar från 1894 och framåt. I år är temat Amerika. Utanför Värnamo öppnade den 16 april Vandalorum – ”internationellt konst- och designcentrum med ett nationellt uppdrag och stark regional förankring” – utställningen Cyklar!

Det var kring kiosken man hängde under moppeålderns ändlösa sommarkvällar. Foto: Björn Grankvist, Murberget Länsmuseet Västernorrland
Det var kring kiosken man hängde under moppeålderns ändlösa sommarkvällar. Foto: Björn Grankvist, Murberget Länsmuseet Västernorrland

De tre utställningarna är alla inriktade på livsstilar som kretsar kring lust och frihet. Ändå blir greppen väsensskilda. Museet på Murberget förmedlar med sin mopedutställning upplevelserna av gemenskap i gänget, på verkstaden och kring kiosken. Här framträder frigörelsen från barndomen, rörelsefriheten, det egna ansvaret som kanaliseras via mopeden. Hos MC Collection hittar man riddarna, ett stånd med egna ritualer, där sex, skönhet och risk ryms i kärnan. På Vandalorum lyfts trampcykeln fram som uttryck för frihetlighet, smartness och självtillit. Cykeln presenteras som ett redskap för den moderna stadsbon.

Tre sätt att berätta har valts, alla väl anpassade till de kulturer som tingen får representera. In till mopedernas värld leds vi genom en grönskande tunnel med mopedknatter och fågelkvitter, naivt, friskt och stämningsfullt målad. Därefter följer ett stort rum fyllt av olika gestaltningar av mopedlivets aspekter. Där finns möjligheter till inlevelse på sadeln, kloka varningar, föremålssamlande och texter grupperade kring teman att välja fritt – hjälmar, reservdelar, affischer, mopedmodeller, företag, uppfinningar med mera.

En tunnel av målad grönska leder in till mopedernas paradis. Foto: Björn Grankvist, Murberget Länsmuseet Västernorrland
En tunnel av målad grönska leder in till mopedernas paradis. Foto: Björn Grankvist, Murberget Länsmuseet Västernorrland

Mopedutställningens avstamp i traditionellt museiberättande lyfter genom ett direkt tilltal och en klar anknytning till personliga meddelanden. Här får man upplevelsen i direkt form och på köpet bekantskap med Västernorrland. Utställningsspråket utmärks av ett lätt handlag och omsorg om detaljerna utan överdriven nit. Sådant kallar jag levande etnologi! Viljan att knyta ihop plats och människor på nytt skapar mening och igenkänning.

MC Collection i Sollentuna är fokuserad på design och teknik. För knappt två år sedan invigdes byggnaden ute i Edsvik, integrerad i den bruksbebyggelse som konsthallen disponerar på höjden ovanför slottet. Samlingen håller hög kvalitet och varje objekt har en särskild lyster. Allt är original så långt möjligt. Autenticiteten är viktig; museernas uppdrag att komma historien in på livet och göra föremålen till huvudpersoner har här strukits under.

Museibyggnaden är en rödmålad lada i två våningar. Utställningskoncept, texter, utbud, grafisk form och tilltal håller en stram designkvalitet. En foajé med kafé och butik domineras av en textvägg som pekar ut förhållningssätt som hör ihop med de utställda föremålen – allt från konst, kärlek, identitet, harmoni och passion till äventyr, fara och död.

I motorcyklarnas universum koncentreras mänsklighetens starkaste känslor. Foto: Peter Törnqvist
I motorcyklarnas universum koncentreras mänsklighetens starkaste känslor. Foto: Peter Törnqvist

Inramade av modefärgen grått blir alla solister. En spiral av farkoster stiger upp genom rummets peristyl mot nästa våning. Ljuset flödar. Varje MC har sin sakliga, lättfattliga beskrivning. Det här är ett Mecka för konnässörer och hängivna, kalenderbitare och fetischister. Koncentrationen, bredden och kärleken till ämnet i utställningen leder också till att besöket blir givande och intressant för den som vill fördjupa sig i design och teknik, historia och samtid. Besökaren uppmuntras att begrunda hantverket i industrin och studera industrikapitalets symbios med sport och tävlande. Tekniken som samhällsmotor är ett annat tema som talar ur utställningens urval av fakta. Man kan välja den historia man vill se.

Cyklar! Cykeln som idé och form var en av Vandalorums öppningsutställningar. Här upphöjs formen till konst, exponeras som konst, hängd på vägg eller ställd skulpturalt på podier och med text på små skyltar precis som på Nationalmuseum. Också här befinner vi oss i en lada. Det är högt i tak och konstruktionen är frilagd. Från ovan strömmar norrljus.

Infogad i den spatiösa utställningsestetiken blir cykeln ett konstobjekt. Foto: Johann Bergenholtz, Vandalorum
Infogad i den spatiösa utställningsestetiken blir cykeln ett konstobjekt. Foto: Johann Bergenholtz, Vandalorum 

Det handlar om designade och handgjorda cyklar från hela världen. Museet vill spegla en trend: cykeln mitt i staden. ”Sedan länge är detta det snabbaste sättet att ta sig fram ovan jord i vilken storstad som helst. När New York bygger om den gamla transportjärnvägen High Line till en ’green line’ så blir det inte bara det snabbaste utan också det behagligaste sättet att ta sig fram över Manhattan”, skriver Sune Nordgren, Vandalorums projektledare, i katalogen.

Genom att ringa in cykeln som ett allmänmänskligt intresse, söker Vandalorum dels en publik som kommer till krysset där E4:an korsar riksväg 27 mellan Göteborg och Karlskrona, dels den lokala publik som ska garantera Vandalorums överlevnad. Det är en läcker utställning som pekar ut cykelns många möjligheter som upplevelse, men också som ständigt pågående designprojekt. Här speglas cykeln som klassiker, retro, hantverk och superdesign tillsammans med innerstadscykeln, den minimala, med tramporna direkt på bakhjulet.

Bambosera som utvecklats av Craig Calfee utgår från bambu som ett lätt, starkt material för en cykelram. Cykeln säljs på nätet och har givit upphov till småskaliga industrier i Afrika, där företagarna utbildats av Calfee. Ramen är smidig och tål en last på 300 kilo. Den har i sin tur givit upphov till små lokala transportföretag. Christianiacykeln med sin lastkorg finns här ”live” liksom Kinas ”flygande duva”. Den skapades av en arbetare på en cykelfabrik och började tillverkas 1950 för miljarder människor. Cykeln exponeras som frihet, basbehov och uppfinning. ”Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste du fortsätta framåt”, får vi veta. Albert Einstein sade det.

Illustration av John Nelander efter Renzo Pianos arkitektkontors ursprungsidé för Vandalorums gestaltning.
Illustration av John Nelander efter Renzo Pianos arkitektkontors ursprungsidé för Vandalorums gestaltning.

Vandalorum kom elegant i mål efter så många turer genom åren. Arkitektstjärnan Renzo Piano har skapat konceptet för anläggningen med klang av småländsk allmogearkitektur: röda lador på platta marken. Röda plank anger läget för ytterligare sju lador. Arkitekturen skänker verkligen form åt platsen och designen ger en signal om viljan till både internationell och lokal tillhörighet. Byggnaden och dess inredning med designikoner står som en del av hela budskapet om samhörigheten mellan design och konst. Smålands Konstnärsförbund och Smålands Konstarkiv är stiftare av Vandalorum och har naturligtvis utställningshall här för sina betydande samlingar av bland andra Vera Nilsson.

Bärande i konceptet för Vandalorum är att projektet uppfattas som en möjlig mötesplats för evenemang, konferenser och föredrag, att där finns designbutik och restaurang och att lokalhistoria tas in som en del av utställningarna. Vandalorum möter på så sätt ett behov av kultur, som kan stödas av både näringsliv och offentlighet. Identitetsskapandet för museet breddas och med sina ingripanden i nuet blir man också aktörer i historien. Museet som bihang eller huvudrollsinnehavare?

MC Collection har en given krets av besökare och knyter den fastare till sig med skräddarsydda evenemang, erbjudanden att hyra, föreläsningar och möten. Sin personliga karaktär har museet övertagit från de två hängivna samlarna som skapat det.

Besökaren återupplever ett nu som var nyss. Foto: Björn Grankvist, Murberget Länsmuseet Västernorrland
Besökaren återupplever ett nu som var nyss. Foto: Björn Grankvist, Murberget Länsmuseet Västernorrland

På Murberget är redan den lokala närvaron folklig och mångsidig. Identitetsbygget pågår sedan länge med många aktörer, kulturarvets stafettbärare. Mopedutställningen blev ett väl utnyttjat tillfälle att locka in dem och samla dem kring berättelsen om 1940-talets snabba marsch mot välstånd, när fordonet som skulle underlätta resan till jobbet, Folkan och moppen, i stället blev ungdomskultur.

Manlig hemslöjd blir inte läckrare än så här. Foto: Ralf Turander
Manlig hemslöjd blir inte läckrare än så här. Foto: Ralf Turander

MC-utställningen och cykelutställningen presenteras också i var sin raffinerad publikation. MC Collection har givit ut stora, blanka Icons of Motorcycle Design. Den återger ett bländverk av putsad mässing, lackerad plåt, läderhantverk, spända fjädrar, blankt gjutgods, muttrar, kedjor, pumpar, maximerad funktion driven till uttryck, manlig hemslöjd om man så vill, ingenjörskonst och designtänk, exakthet och runda former, allt detta som också utställningen förför med.

Sune Nordgren, van konstbokförläggare, har åt Vandalorum skapat en kompakt liten katalog med grov, präglad återbrukskartong som omslag, full av roliga citat, egna tankar kring utställningen, korta presentationer av cyklarna och förstås stiliga profilbilder av dem mot en nästan helt skugglös bakgrund. Katalogen blir på så sätt även den ett komprimerat designsmycke.

Text: Gunilla Lundahl

Gunilla Lundahl är författare och kulturjournalist.