Danska museer från forntid till appar

Utställningen Danmarks Oldtid på Nationalmuseum, Köpenhamn hamnar ännu en gång under lupp i detta nummer av Danske Museer. Det gör också en ny storsatsning vid Statens Museum for Kunst. Utställningstext och bristande kontext är nyckelord i tidskriftens utställningsrecensioner.

Danmarks Oldtid återlanserades år 2008 och berättar om perioden 13.000 f.Kr. – 1050 e.Kr med hjälp av ca 12.000 föremål . Dess föregångare hade varit öppen i trettio år och har beskrivits som ogenomtränglig, bland annat på grund av de omfattande utställningstexterna. Men även den nya utställningens texter har fått kritik från flera håll, och så är fallet även här i Danske Museer. Besökaren Arne Jakobsen inleder sin artikel med en undran över hur projektgruppen har kommit fram till den information som återges i texterna. Ett av hans exempel handlar om (eventuell) tro under jägarstenåldern.

”Inristade mönster på männens vapen och amuletter hos kvinnor och barn visar jägarfolkets försök att avvärja negativa krafter, ’onda andar’, med hjälp av magi. Som andra jägarfolk trodde man att det bakom den synliga världen gömde sig en annan värld befolkad av osynliga andar. Dessa andar som stammade från döda djur och människor hade stort inflytande och kunde påverka genom andemanare, schamaner.” (min övers., med reservation för radbrytningar)

Jakobsen blir inte hänryckt, utan undrar istället – hur mycket vet arkeologerna egentligen? Det måste finnas så många tolkningar – varför väljer projektgruppen just denna? Han hade önskat att i utställningen få en möjlighet att kika över både arkeologens och curatorns axel för att få en inblick i deras arbete. Att få ta del av deras tankar om de tolkningar som finns, samt de tvivel de måste brottas med i arbetet. ”Alt [i utställningen] er færdigt. Og det er synd”, skriver han.

Den som besöker Danmarks Oldtid får se ett av Nationalmuseums mest berömda föremål, Solvagnen från 1350 f.Kr.
Den som besöker Danmarks Oldtid får se ett av Nationalmuseums mest berömda föremål, Solvagnen från 1350 f.Kr.

Det är inte bara vid sakmuseerna som recensenter efterfrågar större sammanhang. Numrets stora utställningsrecension är en konstutställning, Dansk og Nordisk Kunst 1750–1900 vid Statens Museum for Kunst, också det i Köpenhamn. Stuart Burch vid Nottingham Trent University håller med utställningsmakarna om att utställningen med dess 392 konstverk i 19 rum är en omfattande presentation av den danska konsten. Men han imponeras inte av det nordiska perspektivet. Nio av tio verk är danska. Endast en målning kommer från Finland (Albert Edelfeldts Sommaraften ved Hammars bådevaerft, Borgå 1885). Burch menar att de nordiska konstverken tycks finnas med enbart för att förstärka den danska nationella identiteten. Han saknar också en tydlig historisk kontext i utställningen och tror att det kan bero på att utställningsmakarna är rädda för att den ska ställa sig i vägen för konsten. Han citerar den amerikanske utställningskonsulten Beverly Serrell: ”Anställda vid konstmuseer oroar sig för att besökaren ska läsa för mycket, alla andra typer av museer oroar sig för att besökaren inte ska läsa tillräckligt mycket” (min övers.).

Ett av de drygt 300 danska verken i utställningen, Christer Kobkes “Udsikt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Norrebro” (1838).
Ett av de drygt 300 danska verken i utställningen, Christer Kobkes “Udsikt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Norrebro” (1838).

Den som vill lära sig mer om konst- och kulturhistoria har dock ett allt rikare utbud av mobilapplikationer att ladda hem. Malene Teilmann Aalund, cand.mag i Visuel Kultur, har bidragit med en artikel om hur museer skulle kunna använda sig av appar. Hon menar att det i många fall redan finns bra, strukturerat material på en hemsida eller i en databas som en app skulle kunna hämta information ifrån. Artikeln saknar konkreta exempel, men ett sådant återfinns längre fram i tidskriften i June-Catherina Starlings artikel Kulturhistorien rykker ud i naturen och ind på mobilen. Hon beskriver Köpenhamns befästnings nya app som bland annat innehåller en ”digital kikare” genom vilken besökaren kan se historiska spår på vallgraven som inte syns med blotta ögat.

Besök Danske museer och beställ ett gratis provnummer. Tidskriften utkommer med 6 nummer per år.

Text: Ingrid Miljand

Ingrid Miljand är redaktionsassistent på UEForum och antikvarie vid Sveriges Fängelsemuseum.

Margareta Ekarv Än en gång, texterna i utställningar
Eric Hedqvist Nordisk Museologi