Gyllene tider för utställningen

Att en väl gestaltad utställning kan vara ett oöverträffat medium för upplevelser och kunskap samt ge besökarna andra perspektiv på tillvaron och livet är inte direkt någon nyhet för en utställningsproducent. I en fysisk, rumslig miljö med föremål, bilder, texter och multimedia som samspelar kan upplevelsen bli rik och gripbar och leda till nya insikter.  

Jag kommer att tänka på utställningsmediets imponerande räckvidd när jag ser att Värmlands museum nu planerar för att ge plats åt utställningen 1001 Inventions – Discover the Muslim Heritage in Our World. Från och med slutet av augusti och ca ett halvår framåt kommer museet i Karlstad inte att vara sig likt. Flera av de fasta utställningarna ska plockas ner för att ta emot en utställning i världsklass.

Sedan den invigdes på Science Museum i London 2009 har utställningen turnerat i olika versioner och visats bland annat på California Science Center i Los Angeles med Hillary Clinton som invigningstalare, på National Geographic Museum i Washington D.C. och på New York Hall of Science. Den har även vistas i Istanbul och i Mellanöstern och har just färdigställts i en version för turné i Asien. Utställningen är producerad av stiftelsen FSTC (Foundation for Science Technology and Civilisation), en brittisk ideell och vetenskaplig, ickereligiös och ickepolitisk organisation. Den har tilldelats flera utmärkelser och fått priser för sina utmärkta pedagogiska program. Hittills har utställningen haft fler än tre miljoner besökare.

Det som väntar på museet är ett äventyr i vad som kallats den muslimska världens gyllene tidsålder, en idé- och vetenskapshistorisk utställning som berättar om alla de upptäckter och uppfinningar som gjordes mellan åren 600 och 1600 i den muslimska världen då det rådde en öppenhet för påverkan och influenser från olika kulturer. Det är en blomstrande rik tidsperiod som säkert inte många utanför den akademiska världen känner till.

På ca 800 m² med ett 60-tal interaktiva stationer kommer besökarna att få upptäcka och laborera med många av de konstruktioner och uppfinningar som har betydelse också för oss i dag. Man får även möta flera av tidens framgångsrika män och kvinnor, såsom Fatima Al-Fihri som grundade världens första universitet, Al-Jazari som uppfann vevaxeln som möjliggör konstruktioner som motorer och pumpar och Al-Zahrawi vars kirurgiska verktyg ännu används på sjukhusen. I det pedagogiska programmet ligger ett fokus på öka intresset för teknik bland barn och ungdomar.

Skalmodell av Al-Jazaris elefantklocka från tidigt 1200-tal. Tiden markeras i en sinnrik anordning med en skål som sänks ned i en vattentank dold i elefantens kropp.

Det är modigt och storslaget av museet att ta utställningen 1001 Inventions till Sverige. Det är en stor satsning av ett länsmuseum utanför storstadsregionerna som kräver uppställning av många aktörer som i det här fallet regionen, kommunen och universitetet, med flera. Därmed visar man tydligt att allt inte behöver ske på de stora museerna i storstäderna. Finns vilja och mod är det möjligt att i brett samarbete samla de resurser som krävs för ett projekt i den här storleksordningen.

Skolbarnen i Värmlands alla kommuner som förväntas få möjlighet att se utställningen är att gratulera till en spännande erfarenhet, som förutom kunskaper och historisk förståelse på sikt kan bidra till att vidga världsbilden och förhoppningsvis skapa större förståelse och tolerans för olika kulturer. Leve utställningsmediet!

Text: Ulla Arnell
UA har många års erfarenhet som utställningsproducent.


Läs mer om 1001 Inventions på Värmlands museum.
 
Se introduktionsfilmen med Ben Kingsley.