Lagom lockande hemsidor

Det nya året hade just börjat, som så ofta åtföljt av förhoppningar och önskningar om att bli en bättre och sundare människa. Kanske till och med en flitigare utställningsbesökare? I de stora dagstidningarna läste jag om Stockholmsteatrarna och deras spelplaner för året. Det såg lockande ut med presentationer i form av texter och bilder, kalendarier, intervjuer med chefer och regissörer, skådespelare och dansare, inte bara i huvudstaden utan också ute i landet. 

Jag blev nyfiken på museerna. Var fanns de i allt detta? Hur lockar de mig så här i början av året och ger mig förväntningar inför nya utställningar och projekt? Jag har sett en del av Stockholmsmuseernas program, särskilt konstmuseernas, och i skrivande stund (mitten av februari) finns i dagens tidning en helsidesannons från Världskulturmuseerna med vårens utställningar. Men vad händer i resten av landet? Vad kommer till exempel länsmuseerna att bjuda på?

Jag bestämde mig för att ta reda på vilka utställningar som är på gång under året. Det skulle väl inte vara så svårt, tänkte jag, och mejlade frågan till samtliga länsmuseer. Knappt en handfull svarade. Men skam den som ger sig! Hur knepigt kan det vara att få fram vilka utställningar som planeras? Alla museer har ju sina hemsidor. Där borde det väl gå att få fram den information jag sökte?

Men det visade sig inte vara så enkelt att ens hitta utställningarna. Museernas verksamhet är mångfacetterad och ambitionen tycks vara att allt ska synas på hemsidan. Det är lätt att drunkna i all information. Kalendarierna erbjöd dock en bra början. De är innehållsrika med en uppsjö av intressanta och lockande föreläsningar, seminarier, visningar och vernissagedatum för nya utställningar. 

Eftersom utställningarna uppenbarligen bara är en del i museets hela verksamhet får man leta vidare för att hitta något om dem. Många sidor är svåröverskådliga och man måste klicka sig fram i flera steg för att slutligen få syn på utställningarna. Ibland saknas själva ordet utställning och jag får klicka på ”Se och göra”, där de inordnas under rubrikerna Aktuella, Kommande, Basutställningar och Vandringsutställningar. Bara ett av länsmuseerna lyfter fram några av sina kommande utställningar som ”Årets höjdpunkter” och då känns det genast mycket roligare. Lusten att åka dit vaknar.

Det verkar som om länsmuseerna sätter stor tilltro till att publiken hittar fram bara man har en fungerande hemsida. Men det finns en överhängande risk att informationen om sevärda utställningar försvinner i bruset från andra, mer högljudda och aktiva kulturinstitutioner. 

PS. Jag lärde mig nog mer om hemsidorna än om säsongens kommande utställningar.

Text: Ulla Arnell
UA är ordförande i föreningen UtställningsEstetiskt Forum.