Allt om Förmedling

9 artiklar

Texter om utställningstexter

Texterna är ofta ett problematiskt inslag i en utställningsproduktion, det är min erfarenhet. De hamnar i regel längst ner på ”att göra-listan”. Dessutom blir texterna inte sällan resultatet av kompromisser mellan olika medarbetare i produktionen, exempelvis de som vill berätta allt i texterna och de som hävdar att skyltar med för mycket text i regel inte blir lästa alls. Ett av problemen ligger i att utställningstexten sällan lyfts fram som egen genre som man behöver behärska. Däri har de som ägnar dem en närmare analys en viktig uppgift.

Sociala utställningar i fronten för en ny tid

Länge har mediehistoria betytt historien om 1900-talets massmedier, som press, radio, tv och film. Men så är det inte längre. Antologin 1897. Mediehistorier kring Stockholmsutställningen är en omfattande och banbrytande bok på nära 400 sidor med intentioner att finna nya sätt att se på mediehistorien utifrån kulturhistoriska perspektiv. Genom studier av Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 införlivar författarna ett helt nytt historiskt medielandskap.