En liten barnkulturell parlör

Barn <3 Kommunikation
Red. Tore Danielsson och Mathias Strömer
Riksutställningar 2013


Under år 2012 etablerade Riksutställningar
Barn <3 – barn gillar, en nationell plattform för att tvärdisciplinärt undersöka barnkulturen och barns kultur. Inom plattformen lyfts forskning, metoder och goda exempel fram under praktiska och teoretiska aktiviteter. Under 2013 har workshopen Barn <3 Webb-tv och Barn <3 Poddradio genomförts, vilka resulterade i filmer och teveprogram respektive podcasts.

Seminariet Barn <3 Kommunikation hölls år 2012 och resulterade i en publikation. Redaktörerna presenterar den som ett debattinlägg för att diskutera hur kommunikation och dialog för, med och till barn, ser ut. Den består av tio korta texter, författade av personer som på olika sätt arbetar med barn och kommunikation. Texterna utgår från skribenternas personliga erfarenheter i arbetslivet. Några av dem berättar om sitt arbete och tankar om det i mer allmänna ordalag medan andra delar med sig av konkreta arbetssätt i specifika projekt.

Bland skribenterna finns en liten majoritet av representanter från barnteatervärlden samt en ansvarig för barnutbudet vid Sveriges Radio, en kultursekreterare i Trollhättan, en lärare och en spelutvecklare. De mest konkreta råden kommer från Kamratpostens chefredaktör Lukas Björkman som staplar upp tips till vuxna som vill skriva för barn, till exempel använd korta meningar, ta alla ämnen på allvar och våga vara rolig men försök inte vara cool. Utställningssidan representeras av scenografen Annika Thore som beskriver hur hon arbetat med lekutställningen Vardagens trassligheter. Utställningen bygger på hennes egna teckningar av ”hemmahögar och vardagstrassel” som hon sedan byggt till roliga lekmiljöer som nu turnerar på konsthallar och bibliotek.

Så här konkret kan man närma sig vardagens trassligheter. Foto: Panteha Pournoroozy
Så här konkret kan man närma sig vardagens trassligheter. Foto: Panteha Pournoroozy

Eva-Johanna Isestig, barnkulturdesigner på arkitektfirman White berättar om sin unika titel, vad den står för och hur hon arbetat med Balagan, ett så kallat berättarexperimentarium i Malmö Stadsbibliotek med samspelande verksamhet i både det fysiska och i det digitala rummet. Balagan betyder kaos, och det var precis vad Isestig ville ge ungdomarna – ett kaos där de får möjlighet att skapa sin egen struktur, som en kontrast till ett inrutat vardagsliv med skola, fritidsaktiviteter och livet i hemmet. Hon skriver också om vikten av att så tidigt som möjligt gestalta idéer visuellt i stället för att bara använda ord, då det senare ofta ger upphov till många misstolkningar – ett råd som är minst lika gångbart i projekt med bara vuxna.

Tio texter inklusive en engelsk översättning samt massor av bilder samsas om den lilla publikationens knappt 140 sidor. Det säger sig självt att boken inte innehåller några djupdykningar. Den fungerar kanske främst som ett lyxigt referat för seminariedeltagarna samt som ett smakprov och lite inspiration för oss som inte var med. För att läsa eller ladda ner publikationen samt hitta relaterad information, besök Riksutställningars hemsida.

Text: Ingrid Miljand
IM är UEForums redaktionsassistent samt antikvarie vid Sveriges Fängelsemuseum.