Ljus över kritiken från väster

Museumsnytt 2013:5


Du och dina medarbetare har slitit med en utställning i flera månader. När den äntligen står klar får ni förhoppningsvis något utrymme i media, men förmodligen riktas fokus mot utställningens ämne, inte utställningen i sig. Konstkritiken är etablerad men kritik av natur- och kulturhistoriska utställningar är långt ifrån lika självklar (och det är ju därför UEForum finns). Det senaste numret av norska Museumsnytt 5/2013 bringar ljus över temat utställningskritik.

Under det föregående året har Hege Børrud Huseby på uppdrag av Museumsnytt lett projektet Kompetenslyft för recensioner av kultur- och naturhistoriska utställningar. Syftet med detta har, utöver att höja kunskapen, också varit att skapa uppmärksamhet och öka antalet utställningsrecensioner. Utöver detta temanummer har projektet också bestått av arbetsseminarier (där även UEForum medverkat) samt driften av webbsidan Utstillingskritik. Museumsnytt kommer att fortsätta följa upp arbetet för att lyfta utställningskritiken som fackområde.

Varför är det viktigt med utställningskritik? Även om vi i dag inte tror att museer ger objektiva representationer av verkligheten bidrar de till att forma vår bild av äldre tider, av naturen, samhället och andra länder, menar Huseby. Utställningar speglar samtida värderingar. Det är viktigt att reflektera över hur historia, natur och andra länder framställs. I sin inledande krönika beskriver hon museernas önskan om att få respons på sina utställningar i media. Men vilka ska då recensera och bidra med det engagemang som efterfrågas? Vill vi ha en förändring bör vi vända oss till ”humanisterna, inte journalisterna” och uppmuntra studenter inom humaniora, säger Huseby. Där kan vi hitta personer som på allvar vill utforska utställningar och skriva om dem.

I numret publiceras fyra utställningsrecensioner som skapats inom projektet. Per Björn Rekdal, tidigare bland annat chef för Etnografisk museum, beskriver Museu de Favela i Rio de Janeiro – ett museum i favelan som också är favelan. Syftet med museet är att visa livet på plats och samtidigt ge de boende bättre ekonomiska villkor. I favelan finns flera utsmyckade ingångsportaler samt graffitimålningar som förmedlar lokal historia. Besöket väckte många tankar hos recensenten. En hänförande utställning om verkligheten! Eller är det en utställning? Det är problematiskt med de luddiga gränserna för privatliv och offentlighet för invånarna, som plötsligt kan bli fotograferade av de besökargrupper som guidas runt. Men avslutningsvis rekommenderar han varmt ett besök.

Hodejeger – en utstilling om troféer, jakt och makt. Foto: Karsten Sund
Hodejeger – en utstilling om troféer, jakt och makt. Foto: Karsten Sund

Eva M. Karbo, lektor vid Telemuseet, har besökt Zoologisk museum och utställningen Hodejeger – en utstilling om troféer, jakt og makt. Hon har i sin recension experimenterat med det pedagogiska hjälpmedlet MAKVIS, som innebär att om du Motiverar, Aktiverar, Konkretiserar, Varierar, Individualiserar och möjliggör Samarbete/Samtal kommer förmedlingen att fungera. Utställningen, med dess välskrivna texter och utmärkta ljus får ett gott betyg, men museets föga inbjudande yttre drar ner betyget. Blir jag Motiverad att gå in? undrar recensenten. Museologen Elise Matilde Lund recenserar Summer of soil, en levande utställning om jord som hölls i Järna i Sverige i somras. Hon beskriver en engagerande utställning där alla sinnen påverkades av den omgivande jorden och växtligheten.

Avslutningsvis recenserar museologen Arlyne Moi Space Center Houston som ligger vid den avdelning av NASA där det legendariska Apolloprojektet hade sin bas. Den besökare som betalar ordinarie entré får utnyttja bollhav, se Ronald McDonald’s ”Magic show” och sjunga karaoke, men den som vill lära sig om rymdfartshistoria, kanske lyssna på audioguiden och se historiska konsoler och datorer får lägga till ytterligare hundralappar och dessutom leta sig igenom det dominerande nöjesfältet för att få ny kunskap.

I övrigt belyser tidskriften i vanlig ordning såväl enskilda museimedarbetare som institutioner. Den mest aktuella frågan är förstås regeringsskiftet. För första gången på åtta år har Norge en borgerlig regering och en ny kulturpolitik. Chefredaktör Signy Norendal har intervjuat kultur- och kyrkominister Torhild Widvey om vad den nya så kallade ”frihetsreformen” innebär.

Text: Ingrid Miljand
IM är UEForums redaktionsassistent samt antikvarie vid Sveriges Fängelsemuseum.

Läs Museumsnytt på nätet och Kompetenslyftets webbsida om utställningskritik.

Ett sammandrag av Hege B. Husebys föreläsning
”Fem punkter för att utveckla utställningskritiken”.