Månad: februari 2015Hur äger museiutställningar rum?

Displaying spaces. Spatial Design, Experience, and Authenticity in MuseumsMärit SimonssonDoktorsavhandling, Institutionen för kultur- och medievetenskaper,Umeå Universitet, 2014. Museets rum är …