Ny bokklubb om museiarbete

En nystartad bokklubb för museiprofessionella (och andra intresserade) samlar intresserade för livliga samtal. Veronica Hejdelind berättar mer.

The Return of Curiosity var den passande boktiteln på Museibokklubbens första träff, som ägde rum i Hallwylska museets personalbibliotek en kväll i slutet av augusti. Runt tjugo personer – museiprofessionella, museologer och andra intresserade av museifrågor – deltog i livliga boksamtal, och mingel med bubbel och tilltugg.

Museibokklubben är ett initiativ av Clara Åhlvik, frilansande curator och kulturstrateg och mig, Veronica Hejdelind, verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen. Bokklubben är öppen för alla som är intresserade av att läsa och diskutera nyutkommen facklitteratur om museer. Information om titlar och träffar kommuniceras via Museiboklubbens Facebookgrupp. I skrivande stund har gruppen sjuttiofem medlemmar. Museibokklubben är ett öppet forum med målsättningen att fördjupa och bredda kunskapen om museer och deras praktiker. Liksom andra bokklubbar fungerar den också som en ursäkt för att träffas, umgås och utbyta erfarenheter och kunskap. Clara och jag lägger lika mycket energi på att välja intressanta böcker och skapa förutsättningar för bra boksamtal som på det sociala och nätverkande. Oavsett om man hunnit läsa boken eller inte är man välkommen till bokklubbens träffar för att lyssna, inspireras, delta och mingla. Om man inte har möjlighet att delta på bokklubbsträffarna, finns det möjlighet att diskutera och dela med sig av insikter och åsikter via Facebookgruppen. Clara och jag ser även gärna att gruppen delar med sig av tips på utställningar och annat intressant på sidan. Vi väljer vilka titlar som Museibokklubben ska läsa, men tar gärna emot förslag från gruppens medlemmar. 

Boken The Return of Curiostiy. What museum are good for in the 21st century (2016) är skriven av Nicholas Thomas, professor i antropologi och chef för Museum of Archeology and Anthropolgy (MMA) på universitetet i Cambridge. Den lyfter fram samlingarnas grundläggande betydelse i relation till museets samhällsroll och funktion, skissar museernas utveckling från ifrågasatta och i många kritikers ögon uträknade till populära turistmål och arkitektoniska ikoner i stadsbilden och reflekterar kring besökarnas upplevelse av utställningar och föremål. Museibokklubbens samtal lyfte bland annat fram Thomas tes att samlingarna (snarare än de tillfälliga utställningarna) är kärnan i museernas verksamhet och att publikens intresse att interagera och uppleva föremålen är större än man kanske tror som positivt. Många ansåg att författaren kanske inte helt förstått vilken målgrupp han skrev för då mycket slog in öppna dörrar för museiprofessionella samtidigt som vissa avsnitt och resonemang förutsatte branschmässiga förkunskaper.

Den 8 november kl 17–19 träffas Museibokklubben på Scenkonstmuseet i Stockholm för att diskutera boken Exhibit labels av Beverly Serrell (2015). Anmälan sker via FB-gruppens event.

Hur går man med? 
Museibokklubbens Facebookgrupp är sluten, vilket innebär att man måste bli ”tillagd” för att kunna läsa och lägga upp inlägg. Kontakta Veronica Hejdelind eller Clara Åhlvik via deras Facebook-sidor så lägger de till dig i gruppen. Om du har en vän som är medlem redan kan du be hen att göra det samma. Du kan följa Museibokklubbens flöde på Instagram, Twitter och FB via hashtagen #museibokklubben.

Text och foto: Veronica Hejdelind
VH är verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen, tidigare publikchef på ArkDes och intendent på Nationalmuseum.