Välmatad antologi om utställningsmediet

MUSEUMSUTSTILLINGAR
Å förstå, skape och vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger
Museumsforlaget 2017
Redaktörer: Hege Børrud Huseby, Pia Cederholm
Antologi med texter av 18 skribenter


Pia Cederholm, UEForums ordinarie chefredaktör, (f n tjänstledig) och Hege Børrud Huseby, forskare inom museisfären, känd för UEForums läsare från seminarier och artiklar är redaktörer för en nyutkommen antologi om utställningsarbete inom natur- och kulturhistoriska museer.

Givetvis kan UEForum inte skriva om denna bok utan att hamna i någon form av jävsituation, då många av de som medverkar i boken är på olika sätt kopplade till tidskriften och redaktionen. Konstigt vore annars. Med det sagt anmäler vi boken.

MUSEUMSUTSTILLLINGAR är en gedigen satsning på en informativ, akademisk lärobok inom ett expansivt område. Redaktionen har bjudit in 18 verksamma från olika håll inom mediet och sammanställt tankar och resonemang.

De medverkandes texterna ligger under tre delar; Förstå, Skape och Vurdere.

Under kategorin Förstå resoneras kring hur man som utställare griper sig an ett ämne, med texter om utställningsarbete från olika infallsvinklar, såväl fenomenologiskt och semiotiskt som ur designerns perspektiv.

Under Skape flyttas fokus till genomförandet, där teori möter praktik. Hur gör man för att förmedla sin vision? Erfarna utställningsproducenter ger tips och tankar om genomförandefasen. Här har även Pia Cederholm intervjuat UEForums grundare Eva Persson, Sveriges första utställningsproducent i en läsvärd artikel.

UEForums grundare Eva Persson, här i sitt allra första utställningsprojekt i Hökeriet på Kulturen i Lund, ägnas ett helt kapitel i antologin. Foto: Kulturen, Lund
UEForums grundare Eva Persson, här i sitt allra första utställningsprojekt i Hökeriet på Kulturen i Lund, ägnas ett helt kapitel i antologin. Foto: Kulturen, Lund

Den sista delen, Vurdere, behandlar analys och kritik, med bland annat en initierad artikel om utställningskritikens vilkor och genomförande.

De 18 skribenterna (samtliga kvinnor, av någon anledning, eller av ren slump, könsfördelningen kommenteras inte) har tagit sig an sina ämnen på olika sätt utifrån sina olika yrkesområden, med längre eller kortare notapparat och litteraturlistor.

Först på bokens sista sida presenteras skribenterna med yrken och erfarenheter, uppgifter som gärna fått stå vid varje artikel, som något läsaren vill veta för att kunna sätta texterna i sitt sammanhang.

Texterna är på svenska, norska och danska och det förutsätts att läsaren kan växla mellan språken. En översatt version till respektive språk vore förstås välkommet.

Överlag fångar denna antologi upp aktuella resonemang i den pågående diskussionen och har alla förusättningar att komma till användning vid olika utbildningar inom ämnet vid skolor, högskolor och universitet.

Text: Jan Ohlin
JO är utställningsproducent och frilansjournalist, samt t f chefredaktör i UEForum.