Debattsvar om 100% kamp

I förra numret av UEForum skrev Ewa Bergdahl och Kersti Berggren en debattartikel om utställningen 100% kamp, där de saknade såväl klassperspektiv som folkrörelser. Tidningen Dagens ETC publicerade en nedkortad version av artikeln med svar från de ansvariga för utställningen som nu publiceras också i UEForum.

Varje människas kamp har betydelse

Utställningen 100 % kamp – Sveriges historia är en utställning som är en fortsättning på projektet Heterogena kulturarv, ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum, Historiska museet och Sundsvalls museum.

Först en förklaring till den trestegsraket, som beskrivs i debattartikeln av Ewa Bergdahl och Kersti Berggren. 100 % kamp producerades som en vandringsutställning av Regionmuseet Kristianstad, med Anna Furumark som idégivare/projektledare och med Mikael Eivergård som forskningsansvarig. Efter att ha visats i Kristianstad har utställningen vandrat vidare på riksturné. Varje museum har gjort tillägg till själva vandringsutställningen, vilken utgörs av de enskilda människornas berättelse i Bergdahl och Berggrens debattartikel. På Historiska museet utgör det första rummet besökarna möter, det vill säga bilderna av massdemonstrationerna, deras egna tillägg. Lärarhandledningen, som hör till utställningen, är framtagen av Forum för levande historia i samarbete med projektet Heterogena Kulturarv.

I varje utställningsprojekt tvingas producenten att göra en mängd medvetna val. Att göra den totala utställningen om något ämne över huvud taget är förstås en omöjlighet. I 100 % kamp har valet fallit på att lyfta den enskilda människans kamp för sina och/eller andras mänskliga rättigheter. Folkrörelsernas kamp är en fråga som redan tidigare har lyfts fram i många sammanhang, så även i utställningsform.

Att utställningen väljer att ”bara” lyfta den enskilda människans kamp handlar inte om att nedvärdera eller osynliggöra den kollektiva kampen. Det handlar om valet att denna gång lyfta historier som tidigare sällan berättats. Kanske kan det, i detta jag- centrerade samhälle, till och med vara så att den målgrupp utställningen vänder sig till kan känna igen sig som individ och se att varje människas kamp har betydelse, vare sig man är en del av det som beskrivs som ”de stora folkrörelserna” eller inte.

Anna Hadders, turnéansvarig för 100 % kamp, Regionmuseet Kristianstad

Anna Hansen, museichef/landsantikvarie i Skåne, Regionmuseet Kristianstad