Klar sikt på Baltic Sea Science Center

Med inspiration och hopp om Östersjöns fortlevnad tar sig Olof Löf an en mängd olika pedagogiska stationer på nybyggda Baltic Sea Science Center inne på Skansen i Stockholm.

Baltic Sea Science Center (BSSC) är ett gediget science center vilket bara fokuserat på Östersjön. Byggnaden innehåller akvarium, utställningar, interaktiva stationer, filmrum, laboratorier och lektionssalar. Att kliva in på de nedre planen där akvarierna finns är dock inte som att dyka ned i Östersjön, för så kristallklart har siktdjupet aldrig varit i Österjöns vatten. Det är snarare som att förflyttas till Medelhavet med dess klara vatten. Här finns torskar, sillar, plattfiskar och många andra djur som samsas i de nya akvarierna, allt i harmoni med den hårda betongen. Vem kan tro att Östersjön är sjuk när man betraktar en så välmående havsmiljö med dess mångfald av fiskar? Men med de pedagogiskt väl utformade utställningarna på de övre planen lyfts problematiken och besökaren blir varse de problem som Östersjön ställs inför. BSSC öppnar inte en dag för tidigt för att informera om och inspirera oss alla som bor längs dess stränder att något måste göras genast för att det ska finnas ett levande innanhav.  

Bygget av BSSC startade hösten 2016 och portarna slogs upp i april 2019. Beläget mellan Skansen-Akvariet och dansbandsscenen så ser det inte särskilt stort ut från utsidan. Men i fem våningar ryms både flertalet utställningar och tre meter höga akvarier, allt utformat i en sparsmakad arkitektur i glas och betong, förutom de träribbor som täcker fasaden. Våning ett och två utgörs av olika akvarier. På tredje plan finns utställningen Land och hav, på fjärde plan Östersjöns forskare och på femte plan finns utställningen Utmaningar. Akvariet är verkligen fantastiskt och med den obligatoriska glastunneln känns det som att man bara kan sträcka ut handen och ta på fiskarna. Även om det är ett vackert akvarium kan det inte mäta sig med till exempel Den blå planet i Köpenhamn. Men det är antagligen inte meningen heller utan här är det Östersjön som helhet som står i centrum. 

BSSC har kostat ca 500 miljoner att bygga, vilket är mycket pengar, men Skansen är bra på att locka folk, och pengar. Större delen av finansieringen kommer från en privat donation av finansmannen Björn Carlson som är grundaren av stiftelsen BalticSea 2020. Själva utställningarna är formgivna av Posh designstudio. Mentel och Azote har utformat flertalet av de interaktiva stationerna som också är BSSC:s starka kort. Det finns olika spel, varav ett där flera deltagare kan samverka för att fiska på ett hållbart sätt, man kan till exempel ”scanna en torsk” genom att drar ett reglage över en torsk och olika fakta kommer upp. I en annan intressant station kan man se hur döda havsbottnar breder ut sig i Östersjön utifrån olika scenarier som betraktaren själv kan välja mellan.

En favorit bland de många interaktiva stationerna har en gammal hederlig mekanik kombinerat med digital teknik. Besökaren drar i en kedja och så kommer det upp olika fiskar och champagneflaskor (!), samtidigt som information visas separat på en skärm bredvid. Det är något i en mekanisk rörelse som anspelar på något djupare i människans lärande än vad de rent digitala stationerna förmedlar. Den klassiska science center-metoden – se, känn, lär – känns ständigt närvarande. I den station som fått mest utrymme kör besökaren runt ett ”periskop” på en karta direkt på golvet över Östersjön för att se vad som döljer sig i djupet. Besökaren stannar med ”periskopet” på olika bestämda punkter där man kan lära sig mer om platsen eller problemet. Just denna station är inte unik för BSSC utan finns på andra museer också som till exempel National Maritime Museum i London. 

Utställningsdelen Land och hav beskriver människan och Östersjön, hur vi påverkar och är beroende av varandra. I den andra delen Östersjöns utmaningar kan besökaren se hur våra egna och andras val i vardagen påverkar hur Östersjön utvecklas i framtiden. Det är många stationer och mycket information som ska tas in men utformningen lyckas ändå med det intrikata samspelet mellan lek och kunskapsförmedlande utan att det känns övermäktigt. Alla besökare kommer garanterat ut med ny inspiration och hopp om att Östersjön kan räddas från en total kollaps. 

Olof Löf

OL är frilansande curator och ledamot i Forum för utställare.

Recension

Åsikten i texten är skribentens egen. Utställningskritik förbehåller sig rätten att korrigera text i efterhand vad gäller språkfel. Övriga rättelser läggs till som kommentar under artikel. 

Baltic Sea Science Center 
Skansen, Stockholm
190412 )
Posh designstudio, Mentel, Azote, Dorns