Gatukonstnären Banksy i gallerirummet

Tidskriften Utställningskritik har fokus på utställningsmediets egenart, det vill säga hur utställningen genom form, ljud, ljus, text, display med mera kan lyfta fram och exemplifiera artefakter och verk på ett estetiskt, pedagogiskt och fördjupande vis. Men vad händer när en utställning innefattar verk och objekt som ej är skapade att visas i ett gallerirum utan i sitt innersta väsen har koppling till en icke-kommersiell, tillgänglig, specifik plats i stadsrummet? Vilken funktion får utställningsmediet när verken placeras i en kontext som ej godkänns av konstnären med motivering att kurator och producent skriver fram att de just inte har konstnärens medgivande att visa verk och sak? 

Fasaden till Galleri Fredsgatan i Göteborg är klädd i en röd och vit dekorfilm på vilken en vit text med utställningens titel The Art of Banksy tydligt framträder. På vardera sida av ingången syns två av konstnärens välkända motiv ”Girl With Red Balloon” och ”Rude Copper”.

Fasad till Galleri Fredsgatan där utställningen The Art of Banksy visas . Foto: Susanne Fessé (Gäller alla följande fotografier).

Utställningen består av dokumentationsfotografier av Banksys verk i sin naturliga miljö(stadsrummet), litografier, skivomslag, målningar, skulptur, citat av konstnären, en mängd väggtexter och ett flertal intervjufilmer med Steve Lazarides, kurator till utställningen samt före detta fotograf och manager till Banksy. Väggtexten i foajén beskriver hur utställningen består av inlånade verk från samlare och Steve Lazarides privata samling. I utställningen finns dock ingen information varifrån verken och föremålen är inlånade, informationen finns ej heller vid förfrågan på plats i utställningen. På hemsidan till det galleri som Lazarides driver i London, LAZ inc. framstår Banksy som en av de konstnärer som galleriet representerar. Detta deklareras tydligt inte stämmer på Banksys officiella hemsida där Banksy frånskriver sig all koppling till Lazaride).[1] På Banksys hemsida finns under rubriken Shows 18 bilder med exempel på liknande utställningar om Banksy, alla med information om plats och pris på entrébiljett. Texten som följer på sidan lyder: 

”Members of the public should be aware there has been a recent spate of Banksy exhibitions none of which are consensual. They‘ve been organised entirely without the artist’s knowledge or involvement. Please treat them accordingly.”

Utställningen arrangeras av Nordic Exhibitions, vilka 2018 på samma plats visade Titanic The Exhibition och Legendary Louis Vuitton Bags and Trunks. Båda ovannämnda utställningar är likt The Art of Banksy turnerade och sätts upp enligt ett bestämt koncept och form på olika platser i världen. 

I entrén vid biljettkassan visas ett antal citat vilka anges komma från Bansky, förmodligen till syfte att skapa en autentisk aura. Introtexten berättar kort om Banksys bakgrund som internationellt känd men anonym konstnär, samt hur han under 20 års tid skapat kontrovers på väggar runt om i välden. Texten beskriver hur Banksy började sin konstnärsbana som illegal gatukonstnär under 90-talet med ett fokus på politisk och publikt engagerad konst. I utställningen visas verk från 2000-2011.

En fasttejpad stencil med Banksys namn och handske med färg är första objekt i utställningen.

Jag går in i utställningen genom ett skynke efter vilket en långsmal korridor leder fram till en skylt med konstnärens namn i form av en fasttejpad stencil samt en handske med färg. Även här uppfattas scenografin spänningsuppbyggande inför vad vi ska se, med fokus på den äkta känslan. Jag leds som besökare genom stora rum, med övervägande svartmålade väggar. Belysningen är riktad som spottar mot verk, föremål och väggtexter. Det skapar, som vid entrén en dramatisk stämning och för tankarna till en bunker eller en källare. Väggtexterna är välskrivna och stora i sitt format. Titlar finns på mindre skyltar längst ner till höger om varje verk, vilket gör att jag ibland måste sätta mig på huk och kisa med ögonen då ljuskäglorna oftast inte når ända ner. Texten anger år, titel, och teknik. Ingen proveniens eller storlek. 

Laugh now, but one day we’ll be in charge. Texten vid sidan om verket beskriver hur den vänstra bilden anges vara en originalteckning av Banksy, vilket användes för den slutgiltiga framställningen av litografi med text vilken visas till höger i bild.

Genomgående i utställningen presenterar Lazaride sitt samarbete med Banksy i form av väggtexter och på ett antal tv skärmar. Han framhåller sin syn på Bansky och vilken fantastisk tid de två hade tillsammans. Lazaride beskriver bland annat hur han och Banksy 2003 (fler konstnärer anslöt sig efter hand) skapade Pictures On Walls (POW), en affärsidé vilken baseras på att sälja litografier till ett pris som alla kunde ha råd med. På POWs hemsida finns angivet att rörelsen lades ner 2017. [3]

”Despite attempts at price fixing regrettably some POW prints have become worth tens of thousands of pounds. Either unable or unwilling to become part of the art market we once so self-righteously denounced – we called it quits.”

Kurator Steve Lazaride till utställningen The Art of Banksy på en av de bildskärmar som finns i utställningen där han berättar om sin tid med Banksy.

Med bakgrund av att Lazarides nu driver ett galleri som bland annat säljer litografier av Banksy känns utställningen som ett listigt kommersiellt grepp. Kuratorn för fram sin tidigare goda relation med Banksy och sin egen stora gärning att under många år arbeta för och lyfta fram konstnären.

Vid slutet av utställningen återfinns citatet: 

”We can´t do anything to change the world until capitalism crumbles. In the meantime we should all go shopping to console ourselves” – Banksy. 

Det går visserligen att tolkas på olika vis, men när jag precis bredvid citatet stegar ut i utställningen affär vilken erbjuder alltifrån kaffemuggar och t-shirts till canvastryck med motiv av Banksys verk står det klart. Arrangören och kurator har utnyttjat utställningsmediet i ett kommersiellt syfte för att krama ur allt som går på ett tidigare affärspartnerskap mellan Lazaride och Banksy. Banksy kommenterar i en artikel i The Guardian hur han aldrig skulle ta betalt för att se på hans konst.[2] Med bakgrund av Banksys avståndstagande till alla former av utställningar i hans namn blir eftersmaken inte god. Det är sorligt med ett utnyttjande av Banksys enastående konstnärskap som i sig är värt att lyfta fram på bästa sätt, men inte som utställning utan medgivande. 

Susanne Fessé

Susanne är konstvetare och chefredaktör för Utställningskritik


[1] https://www.banksy.co.uk

[2] https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/aug/15/what-the-hell-banksy-disavows-moscow-exhibition-of-his-work

[3] http://www.picturesonwalls.com

Recension

Åsikten i texten är skribentens egen. Utställningskritik förbehåller sig rätten att korrigera text i efterhand vad gäller språkfel. Övriga rättelser läggs till som kommentar under artikel. 

The Art of Banksy
Galleri Fredstan, Göteborg
11 maj – 25 augusti
Kurator: Steve Lazarides
Producent: Stefan Papangelis, Nordic Exhibitions för utställningen i Göteborg