Utställningskritik #3 2020, Ledare

Utställningskritik #3, 2020

Kerstin Parker skriver i Utställningskritik nr 3, 2020 om utställningen Forensic Architecture, Design as Investigation på Röhsska museet I Göteborg. Bilden visar: The Architecture of Hellfire Romeo (2016) Modell i skala 1:1, 643mm(l) × 3000mm(b) × 2775mm(h). Den fullskaliga reproduktionen av det bombade rummet tydliggör hur och var missilen detonerade. Foto: Carl Ander Verk: Forensic Architecture Grafisk identitet: VARV VARV.

Kära läsare av Utställningskritik!

I år får vi räkna med en annorlunda sommar med fortsatta restriktioner, men samtidigt en sommar med välbekanta inslag av solvarma klippor, kladdiga glasshänder och regn som faller på verandans tak i kanalplast. Jag reflekterar över parallellen mellan sommarens situation och besökarens förhållande till de så sakteligt återöppnande museerna. Vi ställs inför en konstellation av nya digitala lösningar, virtuella utställningar och program, men kan även, med begränsningar, besöka välbekanta fysiska miljöer på landets museer. Jag tänker på framtiden; kan dagens kombination av fysiska och digitala museer bli en möjlighet att ytterligare öka tillgängligheten och rent utav öka antalet besökare? 

Har du som läsare tankar om Sverige ”efter Corona”, och vill få möjlighet att publicera dessa i Utställningskritik? Skriv ett inlägg på max 1000 tecken (utan blanksteg) och mejla till mig senast den 1 augusti. Din röst kan då komma att publiceras i tidskriften eller på våra sociala medier. 

I #3 av Utställningskritik 2020 besöker Kerstin Parker Forensic Architecture, Design as Investigation på Röhsska museet i Göteborg. Maria Backman går på ArkDes utställning Kiruna Forever och Hanna Bendz ser utställningen Göteborgs Garderob på Göteborgs stadsmuseum, ett allkonstverk med klädedräktens förändring i fokus.

Vidare skriver Marie-Therese Luger om en samling offentliga minnesmärken i hjärtat av Stockholm (engelsk text). Linda Bergman reflekterar i texten Det digitala vs. det fysiska rummet kring vinster och förluster vid besök i en digital utställning. 

Vid ett besök i den virtuella utställningen Masterpieces Up Close på nederländska Rijksmuseum njuter jag, Susanne Fessé, med ett leende på läpparna, av kombinationen holländskt måleri och 3D-teknik med fingertoppskänsla. 

Carin Kallenberg & Björn Ehrlemark läser Theater, Garden, Bestiary – A Materialist History of Exhibitions, vilken utifrån ett nyligen avslutat forskningsprojekt på konst- och designskolan ÉCAL i Lausanne behandlar historia om utställningen som fenomen. 

Senare i nummer #3 av Utställningskritik besöker jag utställningen Skulptur i natur vid Artipelag på Värmdö.

Önskan er en fin sommar, 

Susanne Fessé

Chefredaktör 

susanne@utstallningskritik.se