Utställningskritik #3 2023

En regnig svensk sommar går mot sitt slut. Regn är museiväder och de första pressmeddelandena om besöksrekord har redan skickats ut. De senaste veckornas extrema skyfall är samtidigt ett varnande exempel på hur de accelererande klimatförändringarna påverkar samhället redan idag. Räkna med fler texter om hållbarhetsfrågor och musei- och utställningsverksamhet framöver! Och även om Utställningskritik i första hand bevakar museernas publika verksamhet har andra – till exempel Riksantikvarieämbetet – skrivit mer om hur museer kan förbereda sig inför extrema väderförhållanden.

I detta nummer ingår artiklar publicerade i juni, juli och augusti. Våra skribenter rapporterar om nyinvigda basutställningar, tillfälliga utställningar och en museinedläggning. Geografiskt sträcker vi oss denna gång från Lund via Skärhamn, Göteborg och Linköping till Stockholm, Nacka och Norrtälje.

Aron Ambrosiani
Chefredaktör för Utställningskritik


Föremål med närvaro: en skjorta med spår av smittkoppor på Livets museum i Lund. Foto: Thérèse Toudert.

Föremålens närvaro öppnar upp medicinens historia. Thérèse Toudert besöker två nya medicinhistoriska utställningar i Göteborg och Lund och reflekterar kring föremålens roll i gestaltandet av medicinhistorien. Kan museiföremål berätta, bara vara, eller kanske bjuda in till oväntade sociala möten?

Överhetens trädgårdar. Nationalmuseums utställning om trädgården är en alltför ensidig skildring av trädgården som begrepp och fenomen. Det anser Malvin Karlsson som tar avstamp i utställningens inledningstext.

Animal Kingdom och naturens oordning. Nordiska Akvarellmuseets Animal Kingdom är en internationell utställning ”som med hjälp av estetik, vetenskap och filosofi undersöker människans förhållande till naturen”. Istället för en regelrätt recension av utställningen – som sannerligen rymmer mycket spännande och sevärd konst på ett av södra Sveriges mest natursköna och verkligt ambitiösa museer – väljer Caroline Owman att dröja kvar vid den vaga irritation som den väckte och en känsla av osäkerhet, som hon tycks dela med både René Descartes och Carl von Linné.

Utställningen Folkhemmets fritidsbåtar är placerad framför Amphions akterspegel i Sjöhistoriska museets centrala sal. Foto: Fredrik Skog.

Folkhemsnostalgi till sjöss. ”Alla som har en droppe sjömansblod i sina ådror, vet vilka vidder som horisontens fjärrblå vattenlinje öppnar för fantasin”, skriver Sigfrid Siwertz i första kapitlet av Mälarpirater, den svenska litteraturens mest kända maritima äventyrsroman. I den stjäl tre pojkar en segelbåt och lever piratliv på Mälaren en sommar i början av förra seklet. Samma seglarromantik, med skimrande sol, svällande segel och vatten som vänligt porlar vid stäven, genomsyrar utställningen Folkhemmets fritidsbåtar på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Utställningen, producerad i samarbete med den hundraårsjubilerande föreningen Svenska Kryssarklubben, visas fram till 3 september 2023.

Poetiskt och opretentiöst om flygvapnets historia. En modern museiutställning ska helst vara pedagogisk, tilltala alla sinnen och hitta det kroppsnära, sinnliga och humoristiska. Det kan bli en utmaning när utställningsföremålen är stora och lokalen är grå. Men det går! Irène Karlbom Häll ger Flygvapenmuseum högsta betyg för nyöppnade Flygfärdig – det svenska flygvapnet tar form.

Ett museums värde. Våren 2023: i Nacka kommunfullmäktige diskuteras museet HAMNs driftsform. Eller kanske det är mer sant att säga att man diskuterar en av kulturpolitikens nyckelfrågor. Vad får kulturen kosta? I en ny rapport från Göteborg stad lyfts museers samhällsekonomiska bidrag. I den beskrivs ett museums värde som mer komplext än att kunna sammanfattas i en enkel ekvation. Amanda Creutzer undersöker ett museums förändrade värde, från strategiskt redskap till en fråga om kostnad per besökare.

Roslagsmuseets lekrum med hemlik miljö gör succé hos den tvåårige recensenten. Foto: Thérèse Toudert.

Ett hus berättar om Roslagen. Roslagsmuseet har återigen öppnat i det gamla gevärsfaktoriet på Hantverkaregatan i Norrtälje. Byggnaden har huserat många verksamheter, ting och människor sedan dess tillblivelse och visar sig vara en god utgångspunkt för att berätta om såväl Roslagen och Norrtäljes historia som museala praktiker.

Fem tips för bättre utställningstexter. Hur skriver man korta och begripliga utställningstexter som folk vill läsa? Sofie Bergkvist delar med sig av fem tekniker och knep för att skriva inbjudande, engagerande och tillgängliga utställningstexter.

Dialoger om mode bortom mode. Modesystemets förändringar sedan 1990-talet har medfört att gränsen mellan modevärlden och konstvärlden alltmer överskridits. Göteborgs konstmuseums utställning Dialoger. Mode bortom det bärbara är inte bara en utställning om dialogen mellan mode och konst, utan erbjuder också en möjlighet för museibesökaren att träda in i konstnärernas och museiarbetarnas tankevärld.


Utställningskritik ges ut av den ideella föreningen UtställningsEstetiskt Forum. Den huvudsakliga finansieringen är Kulturrådets produktionsstöd till kulturtidskrifter. Ett flertal annonsörer bidrar också till vår utgivning – besök dem gärna via annonserna här nedanför. 

Om du som läsare vill stödja vår fortsatta utgivning tar vi tacksamt emot bidrag av valfri storlek på Swishnumret 123 364 77 08. Du kan också bli medlem i föreningen.