Alla artiklar av Aron Ambrosiani

Aron Ambrosiani är chefredaktör för Utställningskritik och doktorand i teknikhistoria vid Chalmers tekniska högskola. (2024)

22 artiklar

Utställningskritik #3 2024

I detta årets tredje nummer av Utställningskritik bjuds det på ett flertal recensioner av aktuella utställningar kompletterat med museidebatt, guldprisutdelning och mer utforskande texter om museologi och miljöhumaniora. Kanske lite sommarläsning för dig som inte hann ta del av alla artiklar under våren?

Utställningskritik #5 2023

Svampar, mode, arkeologiska fynd och motståndskraft. Det är bara några av ämnena i de utställningar som recenserats i årets sista nummer av Utställningskritik. Relationer mellan konst och vetenskap, fakta och fiktion samt upplevelse och kunskapsförmedling är återkommande ämnen i utställningsvärlden. Även så i detta nummer!

Restaurering pågår på Biologiska museet

Biologiska museet i Stockholm stängde för allmänheten 2017. Året efter förklarades museibyggnaden som byggnadsminne av Länsstyrelsen på Gotland. Sedan dess har arbetet med att renovera och restaurera byggnaden pågått, och nu är restaureringen av Bruno Liljefors enorma panoramamålning nästan avklarad. Utställningskritik fick en smygtitt inne i det fortfarande stängda, snart 130-årsfirande museet.

Utställningskritik #4 2023

Vad är ett museum? Flera artiklar i Utställningskritik #4 2023 närmar sig frågan från olika håll. Detta årets fjärde nummer av Utställningskritik är Stockholmscentrerat (vi lovar att snart återvända till övriga landet, flera texter är på gång!) men innehåller också några internationella utblickar. Mycket nöje!

Utställningskritik #3 2023

En regnig svensk sommar går mot sitt slut. Regn är museiväder och de första pressmeddelandena om besöksrekord har redan skickats ut. De senaste veckornas extrema skyfall är samtidigt ett varnande exempel på hur de accelererande klimatförändringarna påverkar samhället redan idag. Räkna med fler texter om hållbarhetsfrågor och musei- och utställningsverksamhet framöver!

Utställningskritik #5 2022

Ett händelserikt utställningsår går mot sitt slut. I efterdyningarna av coronapandemin har fokus istället förskjutits till en orolig omvärld med rysk invasion av Ukraina, en ökande inflation och inte minst ett maktskifte som inledningsvis resulterat i avskaffad fri entré till statliga museer från årsskiftet. Parallellt med detta har ett stort antal utställningar och andra publika aktiviteter ägt rum runt om på svenska museer.

Utställningskritik #2 2022

Välkomna till vårens andra nummer av Utställningskritik. Arbetet med detta nummer har präglats av den pågående ryska invasionen av Ukraina. Den innebär först och främst ett stort mänskligt lidande, men har också visat på kulturarvsinstitutionernas symboliska betydelse i händelse av krig.