Restaurering pågår på Biologiska museet

Biologiska museet i Stockholm stängde för allmänheten 2017. Året efter förklarades museibyggnaden som byggnadsminne av Länsstyrelsen på Gotland. Sedan dess har arbetet med att renovera och restaurera byggnaden pågått, och nu är restaureringen av Bruno Liljefors enorma panoramamålning nästan avklarad. Utställningskritik fick en smygtitt inne i det fortfarande stängda, snart 130-årsfirande museet.

Skansens tillförordnade vd Yvonne Nordlind mötte den besökande pressen. Hon utlovade inget öppningsdatum men ”hoppas kunna möta gäster i museet inom ett par år igen” – innan dess behövs mer pengar.

I samband med att museet slog igen portarna 2017 skrev Utställningskritiks Eva Persson om museets historia och det radikala greppet att ”visa de uppstoppade djuren omgivna av den natur där de hade levt och livnärt sig” – i skarp kontrast till de typologiska utställningarna med djur uppställda i långa rader i glasmontrar. Ännu idag är dioramat ett självklart gestaltningsgrepp för såväl natur- som kulturhistoriska museer.

I väntan på att museet öppnar igen får Utställningskritiks läsare följa med på en rundvandring inne på Biologiska museet, som fyller 130 år den 11 november.

Skansens presskontakt Emelie Strömfors tog emot på trappen.
Målerikonservator Emma Imnell på Stockholms målerikonservering arbetar med restaureringen av Bruno Liljefors enorma panoramamålning.
Liljefors panoramamålning är snart färdigrestaurerad, men det återstår en hel del arbete med den ena klippformationen.
Utställningskritik och övrig närvarande press fick lov att ge sig ut i dioramat – så länge vi höll oss på byggplasten.
De uppstoppade djuren skyddas mot fönsterrenoveringens byggdamm.
Skansen vill visa upp Biologiska museet som musei- och utställningshistoria. Mycket originalinredning finns kvar.
På sikt vill Skansen även öppna upp bottenvåningen, som för närvarande används som förvaringsyta.
Biologiska museet är stängt på obestämd framtid, men Skansen hoppas kunna öppna byggnaden för allmänheten ”inom 2–3 år”.

Text och foto: Aron Ambrosiani.

Om museet

Biologiska museet, Stockholm.

Museet öppnade 1893 och stängde 2017, samt byggnadsminnesförklarades 2018.

Reportage

Åsikten i texten är skribentens egen. Utställningskritik förbehåller sig rätten att korrigera text i efterhand vad gäller språkfel. Övriga rättelser läggs till som kommentar under artikel.