Utställningskritik #2 2024

Hur ska museer ta sig an ekonomiska svårigheter, nå nya målgrupper och skapa relevanta upplevelser utifrån vad som är aktuellt i omvärlden? I detta nummer av Utställningskritik är det uppenbart att alla i den svenska museisektorn inte kommer med samma svar på dessa frågor.

Numret inleds med Historiska museets museichef Åsa Marnells replik på Johan Hegardts debatterande essä i #1 2024. Även Naturhistoriska riksmuseet har genom sin publika chef Gundela Pettersson inkommit med replik på Thérèse Touderts kritiska recension av pop up-utställningen i ett köpcentrum. Slutligen bidrar Johan Hegardt med ytterligare en debattartikel kombinerad med museihistorisk bakgrund, denna gång med Armémuseums utställning Korsvägar: Sverige – Ukraina genom 1000 år i fokus.

Samtidigt fortsätter tidskriftens recensionsverksamhet med nedslag i Göteborg, Abisko, Sundbyberg, Solna och Stockholm. Våra recensenter har besökt konstutställningar, kulturhistoriska utställningar, den ovan nämnda naturhistoriska pop up-utställningen samt den omdebatterade utställningen på Armémuseum.

Stora delar av Museisverige samlas nästa vecka (23–25 april) på Museernas vårmöte som i år arrangeras i Karlstad. Utställningskritik deltar med seminariet 100 exempel på svenska museers förändringsarbete, där jag går igenom de övergripande trenderna från två års recensionsverksamhet följt av ett samtal med Anna Källén, professor i museologi vid Umeå universitet och tidigare styrelseledamot i UtställningsEstetiskt Forum (den ideella förening som ger ut Utställningskritik). På plats i Karlstad kommer även UtställningsEstetiskt Forums guldpris att delas ut. Vi kanske ses där?

Aron Ambrosiani
Chefredaktör för Utställningskritik


Utställningsinteriör ur Sveriges historia. Foto: Katarina Nimmervoll/Statens historiska museer.

Vi gör historia betydelsefullt för fler – tillsammans!

Av Åsa Marnell

Historiska museets besökare förväntar sig att se en utställning som omfamnar hela Sveriges historia, skriver museets chef Åsa Marnell i en replik till Johan Hegardt.

Land art i Abisko: Sensing the Arctic av Bigert & Bergström. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Konst, vetenskap och framtid i Abisko

Av Jenny Danielsson

På palsmyren nedanför Svenska Turistföreningens station i Abisko ligger ett konstverk. Besökarna tar sig runt installationen på träspänger och bjuds att titta ner på grönskan i fem öppna växthus i olika storlek. Sensing the Arctic invigdes i augusti 2023 och är både ett konstverk och ett vetenskapligt experiment. Jenny Danielsson har träffat upphovspersonerna: konstnärsduon Bigert & Bergström.

Krängandet av prylar måste fortsätta

Av Thérèse Toudert

Naturhistoriska riksmuseet är stängt för besökare på grund av reparationsarbeten och fram till återöppnandet i sommar finns nu, för de som vill stilla sin längtan, ett pop up-museum i Westfield Mall of Scandinavia. Väl på plats är det svårt att konkurrera med shoppingupplevelsen och Thérèse Toudert frågar sig om museet i det här formatet överhuvudtaget kan fylla något syfte. Snarare väcker det en ännu starkare längtan efter Naturhistoriska riksmuseet som är något annat, något mer. Ett museum?

I Naturhistoriska riksmuseets pop up-museum i Westfield Mall of Scandinavia får besökarna lära sig om museets ringmärkningsverksamhet. Foto: Charlotte Ek/Naturhistoriska riksmuseet.

I ett köpcentrum når vi fler och nya målgrupper

Av Gundela Pettersson

Gundela Pettersson, avdelningschef för publik verksamhet vid Naturhistoriska riksmuseet, inkommer med replik på Thérèse Touderts recension av Naturhistoriska riksmuseets pop up-museum i Westfield Mall of Scandinavia.

Dåtid möter samtid i storslagen vävkonst

Av Kerstin Parker

I utställningen Låt hundra blommor blomma på Röhsska museet visas textila verk av Elsa Pärs-Berglund i dialog med de samtida konstnärerna Shabnam Faraee och Josefin Gäfvert. Besökaren tas med på en odyssé genom Pärs-Berglunds konstnärliga utveckling och 1970-talets omvälvande politiska verklighet. Kerstin Parker har tagit del av utställningen som skildrar en dåtid som är skrämmande lik vår samtid.

Installationsvy från Cia Rinne – Vad angår meningar är jag förtvivlad på Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Minimalism, materialitet, misstag

Av Alexander Svedberg

Vad angår meningar är jag förtvivlad. Så heter Marabouparken konsthalls nyligen invigda utställning med poeten och konstnären Cia Rinne. Alexander Svedberg gläds åt en ambitiöst genomförd utställning som vågar lita till och utmana betraktaren.

Ingången till Korsvägar: Sverige – Ukraina genom 1000 år på Armémuseum. Foto: Aron Ambrosiani.

Armémuseums Korsvägar leder fel

Av Aron Ambrosiani

Utställningen Korsvägar på Armémuseum är i hetluften efter en stökig tillkomstprocess. Men hur är den färdiga utställningen? Aron Ambrosiani möts av målmedvetet valda, glest presenterade episoder ur Sveriges och Ukrainas historia. Och en uppsättning PR-fotografier från Försvarsmakten.

Från Folk och Försvar till Korsvägar: svensk försvarspolitik i museiutställningar

Av Johan Hegardt

Utställningarna Korsvägar 2024 och Folk och Försvar 1940 har mycket gemensamt, men skiljer sig åt på avgörande sätt. Johan Hegardt ser Korsvägar som ett symptom på att Sveriges museisektor har problem med kunskapssyn och styrning.