Vi gör historia betydelsefullt för fler – tillsammans!

Historiska museets besökare förväntar sig att se en utställning som omfamnar hela Sveriges historia, skriver museets chef Åsa Marnell i en replik till Johan Hegardt.

Utställningsinteriör ur Sveriges historia. Foto: Katarina Nimmervoll/SHM.

Det är alltid spännande att bli påmind om Historiska museets historia, alltså i det här fallet de delar skribenten Johan Hegardt väljer ut och tar upp i texten Gustav Vasa som historiens vattendelare. Hegardt har forskat om Historiska och dess narrativ vilket går att läsa i vår bok Ett museum måste irritera, fyra röster om Historiska museet från 2015.

Hegardt skriver i sin artikel att ”Historiska museet ansvarar för sin bit och Nordiska museet ansvarar för sin. Tillsammans bildar de ett nationalmuseum över historien. Tydligare kan det inte bli.” Samtidigt hänvisar han till ett avtal från 1919. Var sak har sin tid. Numera gäller inte det avtalet. Staten och politiken driver en annan kulturpolitik 2024.

Minnet sviker också Hegardt, utställningen Sveriges historia recenserades positivt i Utställningskritik när det begav sig. Han tycker att det är märkligt att han inte hittar några texter kring den kritik som han tror sig komma ihåg uppkom när Historiska museet öppnade utställningen 2010 och då ska ha brutit avtalet från hösten 1919. Fast det var ju tvärtom! Röster höjdes externt för att Historiska skulle få ett ännu större uppdrag och utöka sin verksamhet att bredda perspektiven än mer. Historikern Elisabet Elgán skrev i Historisk tidskrift 130:3, 2010: ”För lite och för sent! Vi behöver ett nytt museum för historia!”

Vidare skriver Hegardt att ”Efter 14 år får Nordiska museet sin revansch.” Sanne Houby-Nielsen, styresman på Nordiska, får tala för sig själv, men jag tror inte att Nordiska behöver känna att de har revansch på Historiska. Det är tydligt att våra två museer har olika inriktningar och uppdrag från staten vilket framgår på våra respektive webbplatser:

”Nordiska museets uppdrag är enligt stiftelsens stadgar att: ’bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige, företrädesvis för tiden efter 1520. Museets ansvar omfattar hela det kulturhistoriska fältet utom de delar som hänförts till någon annan institution.’”

Vårt uppdrag | Nordiska museet

”Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället”.

Om myndigheten | SHM

Historiska museet ingår i myndigheten Statens historiska museer, Sveriges största statliga museikoncern. Tillsammans representerar våra verksamheter en stor del av Sveriges historia – från istid till nutid.

I dagsläget finns inga planer att riva vår utställning Sveriges historia, tvärtom fungerar den utmärkt då våra besökare förväntar sig att se en utställning på Historiska museet som just omfamnar hela Sveriges historia. Dock kanske jag kan tillfredsställa Johan Hegardt något genom att konstatera att Historiskas strategi innebär att vi fokuserar på forntiden och medeltiden. Jag är av den åsikten att ett museum behöver utgå från sina samlingar, och att det är därifrån vi hämtar kunskap och inspiration. Historiska museet har över 10 miljoner föremål, främst från forntid och medeltid, men även från tidigmodern tid. Vi är hela Sveriges historiska och arkeologiska museum och har en lång tradition av att diskutera hur historia hänger ihop med samtiden och framtiden. Historiska museet vill väcka nyfikenhet för hur dåtiden hänger ihop med samtiden och påverkar framtiden. Vi gör historia betydelsefullt för fler!

Åsa Marnell, museichef Historiska museet

Replik

Åsikten i texten är skribentens egen. Utställningskritik förbehåller sig rätten att korrigera text i efterhand vad gäller språkfel. Övriga rättelser läggs till som kommentar under artikel.