Allt om Historiska museet

22 artiklar

Historia på blodigt allvar

Den nya utställningen Massakern vid muren – slaget om Gotland 1361 på Historiska museet berättar historien om hur den danske kungen Valdemar Atterdags soldater 1361 anföll Gotland, och hur gotländska bönder försvarade ön i det blodiga slaget vid Visbys ringmur. 1 800 män stupade, de flesta gotländska bönder. Katrin Friberg har sett en fantastisk utställning om en förfärlig händelse.

Den nya sakligheten Utställningsåret 2010

De intressantaste utställningsexperimenten har under det gånga året – liksom tidigare år – ägt rum i provinsen. UEForum har sett fjorton nya genomarbetade basutställningar över hela landet, Stockholm inräknat. Och noterar en saklighetens estetik där monterns form, innehåll och position i rummet ägnas förnyat intresse.

Tusen år av svenska öden

När Historiska museet i Stockholm nu har öppnat sin nya utställning Sveriges historia fylls ett tomrum i museiutbudet. Tidigare hade man inte någonstans att hänvisa turister och skolelever som frågade efter en bakgrundshistoria till det som blev Sverige. Men nu finns just en sådan lättillgänglig översikt då Historiska museet elegant lyckas sammanfatta tusen år i tio utställningsrum.