Utställningskritik #1 2023

Som ni läsare säkert märkt har Utställningskritik gått över till att publicera artiklar löpande under året. På så sätt når vi snabbare ut med recensioner av nyöppnade utställningar, kan fånga upp aktuella debattämnen och sprider ut arbetsbelastningen för redaktionen.

Men ibland är det ändå fint att presentera utgivningen i mer samlat format. I detta första nummer för 2023 ryms artiklar publicerade i januari, februari och mars. Våra skribenter rapporterar från Göteborg (gånger tre!), Linköping, Lund, Stockholm, Visby, Berlin och Neapel.

Tack alla skribenter, både nya och återkommande, som fyllt Utställningskritik med innehåll hittills i år. Och tack till alla er läsare!

Aron Ambrosiani
Chefredaktör för Utställningskritik


Berättande på museer. Hur kan museerna bryta sig ur gamla invanda berättelsestrukturer? Var i museernas verksamhet kan sådan förändring äga rum och hur kan det ske? Den som vill förändra strukturer kan först behöva identifiera dem. Annika Bünz och Carola Nordbäck presenterar en tankemodell som kan användas för att söka svar på hur museers berättandepraktiker fungerar och hur olika delar av museernas verksamheter hänger samman.

Potni Khana framför de väggmonterade Time Measures i utställningen Sea of Files. Foto: Cecilia Sandblom / Hasselbladstiftelsen.

Dayanita Singhs nyskapande rum för fotografi. Utställningen Sea of Files på Hasselblad Center i Göteborg visar verk av 2022 års Hasselbladspristagare, den indiska fotokonstnären Dayanita Singh. Singhs aktiva och konsekventa arbete för att påverka utställningsprocessen genom sin konstruktiva design av presentationsformen och infogandet av fotografiet i en nyskapande rumslig kontext blir en värdefull påminnelse om fotokonstens betydelse för utvecklingen av utställningsmediet.

Mötet med människorna lyfter nya Sjöfartsmuseet. Irène Karlbom Häll besöker om- och utbyggda Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg och blir berörd i mötet med historiska människoöden. Vissa delar kanske inte känns inte helt färdigarbetade, men Sjöfartsmuseet lyckas balansera ett pedagogiskt tilltal, att visa föremålen, att hänga med i samtiden och att vara tillgängligt på ett berömvärt sätt.

Artemisia Gentileschi utställd i Neapel. Foto © Roberto Della Noce 2022.

Artemisia Gentileschi kom, såg, segrade och dog i Neapel. Se Neapel och sedan dö, sade Goethe, i betydelsen att efter att ha sett Neapel finns det inget mer att leva för. Barockkonstnären Artemisia Gentileschi hade en annan uppfattning. Hon sade sig avsky Neapel, klagade över kaos, smuts, sjukdomar. Ändå kom hon att leva där i tjugofyra år som firad målare och framgångsrik egenföretagare. Nu ägnas Artemisia Gentileschi en magnifik utställning i ett bankpalats i stadens hjärta, den första någonsin i Neapel. Med denna utställning kan hennes marketing sägas pågå fortfarande, och här nå en kulmen.

Coronasamlingen samlad för sista gången. Under 2021 fick Statens Konstråd 25 miljoner kronor av regeringen för att förvärva ny konst – ett ekonomiskt stöd som möjliggjorde att över 500 konstverk av 350 konstnärer köptes in. Ett urval av dessa konstverk visas fram till 12 februari 2023 på Skissernas Museum i Lund, i en utställning som fått namnet Coronasamlingen. Verken i utställningen kommer därefter att placeras ut på statliga myndigheter runt om i landet, där de får möta medborgare i miljöer skilda från museirummet.

1800-talsrummet i Östergötlands museums basutställning är upplyst av en svärm strålande glödlampor. Foto: Peter Ostritsch.

Vi i världen och världen inom oss – ett lekfullt samspel mellan det yttre och det inre på Östergötlands museum. Östergötlands museum återöppnades 2022 efter ett omfattande förnyelsearbete. Med Vägen hit – 11 000 år i Östergötland och Verkligheter har museet skapat två nya basutställningar. Peter Ostritsch utforskar det nya innehållet för att se hur det samspelar med den uppmärksammade funkisbyggnaden från 1939.

Med ungdomar i 1300-talets Visby. Gotlands museum hör till Pia Cederholms favoriter. Men ett museibesök färgas också av i vems sällskap man vandrar genom utställningarna. Därför kan ett återbesök på ett kärt museum bjuda på nya upplevelser.

Charlotte Wahlströms verk Solglans visas i utställninge Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap på Prins Eugens Waldemarsudde. Foto: Hossein Sehatlou/Göteborgs konstmuseum

Kvinnliga pionjärer tar plats på Waldemarsudde. Att vissa konstnärskap faller i glömska är sådant som sker. Tyvärr tycks det oftare så att kvinnliga konstnärer oförtjänt kommit att drabbas av detta öde. Det är därför glädjande att Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm väljer att lyfta dessa mer eller mindre bortglömda konstnärskap i en omfattande utställning, Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap, som rymmer närmare 100 verk.

På återbesök i Karlshorst. Utställningskritiks Berlinkorrespondent Hanna Sjöberg rapporterar från före detta Tysk-ryska museet i Berlin-Karlshorst, där den pågående ryska invasionen av Ukraina lämnat förvånansvärt få spår i utställningsrummen. Istället organiserar museet en serie evenemang kring historieskrivning och låter personalen hjälpa till att rädda ukrainskt kulturarv.

I utställningen Suno Mangie Dzialas/Jag har en dröm presenteras äldre verk som berättar om Małgorzata Mirga-Tas hemby i Tatrabergen i södra Polen. Här porträtteras konstnärens familj, släktingar och vänner. Foto: Kerstin Parker.

Drömmen om ett värdigt liv. Małgorzata Mirga-Tas utställning Suno Mangie Dzialas/Jag har en dröm på Göteborgs Konsthall är ett starkt vittnesmål över den romska minoritetens sorgliga historia och samtid, som också synliggör en rik och färgstark kultur där glädje och gemenskap har en given plats. Kerstin Parker uppskattar de många lagren i en utställning som väcker känslor, tankar och frågor.


Utställningskritik ges ut av den ideella föreningen UtställningsEstetiskt Forum. Den huvudsakliga finansieringen är Kulturrådets produktionsstöd till kulturtidskrifter. Ett flertal annonsörer bidrar också till vår utgivning – besök dem gärna via annonserna här nedanför. 

Om du som läsare vill stödja vår fortsatta utgivning tar vi tacksamt emot bidrag av valfri storlek på Swishnumret 123 364 77 08. Du kan också bli medlem i föreningen.