Utställningskritik #4 2022

Välkommen till höstens första nummer av Utställningskritik! Följ med våra skribenter till Norrköping, Skokloster, Skärhamn, Stockholm, Paris och Prag för att ta del av aktuella diskussioner och ämnen i museisektorn, omslutande upplevelser och påkostade utställningsproduktioner.

Zero City på Tekniska museet i Stockholm. Foto: Karin Jonsson.

Irène Karlbom Häll och Karin Jonsson har recenserat varsin utställning riktad till barn och familjer.

Lyckad rymdresa i Norrköping. Utställningen Rymdskeppet på Visualiseringscenter i Norrköping bjuder på en genomtänkt och konsekvent utställningsform skräddarsydd för yngre barn, komplett med rutschkanor, krypgångar och intilliggande matsäcksrum.

Mycket att göra i framtidens stad. Tekniska museet är en klassiker för barnfamiljer. Museets allra nyaste utställning heter Zero City. I denna interaktiva utställning står besökaren inför ett viktigt uppdrag – att nå nollutsläpp för staden.

På Skokloster står just nu kvinnorna i förgrunden. Vera von Essen moderniserade slottet och verksamheten under 1930-talet. Foto: Hanna Bendz.

Vad händer när museer lyfter fram kvinnor verksamma i mansdominerade yrken eller miljöer? Hanna Bendz recenserar ett aktuellt exempel på detta medan Linda Hinners rapporterar från ett panelsamtal om utställningar med endast kvinnliga konstnärer.

Ett eget rum på Skoklosters slott. Utställningen Slottsfruar och klostersystrar på Skoklosters slott är en lyckad kombination av olika berättarformer där den privata, den offentliga och den akademiska historieskrivningen kan mötas – en sevärd och intressant utställning fylld av spännande människoöden.

Behövs fortfarande kvinnoutställningar? Visar konstmuseer tillräckligt många kvinnliga konstnärer och hur resonerar forskare, intendenter och utställningskuratorer kring att ställa ut kvinnors konst idag?

Från utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet. Foto: Erik Lernestål, Statens historiska museer.

Vikingautställning mest för den som redan vet. Vikingarnas värld på Historiska museet är en rejält tilltagen utställning med ungefär 2 500 utförligt presenterade föremål. Karin Jonsson uppskattar den eleganta formgivningen där interaktiva inslag och rumsliga installationer bidrar med välbehövlig variation, men saknar en övergripande berättelse om vikingatiden för den som inte läst på innan besöket.

Magritte i Skärhamn. En annan påkostad utställningsproduktion är den nyss avslutade Magritteutställningen på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn, recenserad av Lennart Palmqvist. Museet fullföljde denna sommar sin utställningspolitik att visa nya sidor av en känd konstnärs verksamhet. Utställningen visade hur Magrittes surrealistiska bildspråk utvecklades ur skisser, teckningar, reklamuppdrag och genom diskussioner med vänner.

Kärleksbombning i Norrköping. Foto: Irène Karlbom Häll.

Modigt om medlöperi och motstånd. Norrköpings stadsmuseum har i utställningen Medlöperi och motstånd tagit ett modigt grepp om sin lokala historia. Irène Karlbom Häll tar del av imponerade research presenterad i en välgjord om än konventionell form, där reaktionerna på utställningen införlivats i presentationen. Utställningen lyftes särskilt fram när Norrköpings stadsmuseum tilldelades utmärkelsen Årets museum 2021.

Musik visualiserad med färgade ledljus. Foto: Mårten Janson.

Omsluten av musiken. Känslan visar vägen till insikten! För att kunna utveckla utställningsmediet behöver vi som är verksamma i museisektorn sätta ord på våra museiupplevelser och utbyta erfarenheter kring utställningsform på ett personligt och praktiskt plan. Mårten Janson gör just detta i sin rapport från ett besök på Nationalmuseet i Prag och en utställning om fyra tjeckiska kompositörer och deras musik.


Utställningskritik ges ut av den ideella föreningen UtställningsEstetiskt Forum. Den huvudsakliga finansieringen är Kulturrådets produktionsstöd till kulturtidskrifter. Ett flertal annonsörer bidrar också till vår utgivning – besök dem gärna via annonserna här nedanför.

Om du som läsare vill stödja vår fortsatta utgivning tar vi tacksamt emot bidrag av valfri storlek på Swishnumret 123 364 77 08. Du kan också bli medlem i föreningen.

Förutom att ge ut Utställningskritik delar föreningen UtställningsEstetiskt Forum ut ett årligt Guldpris för att uppmärksamma någon särskild aspekt av utställningsmediet. Guldprisjuryn utgörs av föreningens styrelse som på detta sätt vill uppmärksamma estetisk kvalitet, originalitet och uppfinningsrikedom i natur- och kulturhistoriska utställningar.

Håll ögonen öppna – vilken dag som helst kommer nämligen årets Guldpris att utannonseras här på webbplatsen och i våra sociala medier.

Aron Ambrosiani
Chefredaktör för Utställningskritik