Utställningskritik #2 2023

Utställningsvåren närmar sig sitt slut och snart väntar en sommar förhoppningsvis fylld med museibesök. Kanske hittar du inspiration till nästa museiutflykt här i Utställningskritik?

I detta årets andra nummer ryms artiklarna publicerade i april, maj och början av juni. Tidskriftens skribenter rapporterar från Nyköping, Uppsala, Stockholm, Birzeit i Palestina och från den nyligen invigda arkitekturbiennalen i Venedig.

Och fortsätt hålla koll här på sajten! Utgivningen fortsätter löpande hela sommaren om än i lite långsammare tempo. Följ gärna Utställningskritik i sociala medier – vi lägger ut bilder och länkar till nypublicerade artiklar på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Aron Ambrosiani
Chefredaktör för Utställningskritik


Besökarna rör sig i en snitslad bana genom utställningen NK:s möbler på Sörmlands museum. Foto: Björn Dahlgren / Sörmlands museum.

NK:s möbler i långa rader. Utställningen NK:s möbler på Sörmlands museum lyser som starkast när Nyköpingskopplingen får ordentligt med utrymme, menar Karin Jonsson. Den traditionella utställningsformen, med möblerna pedagogiskt men lite tråkigt uppställda i långa rader efter varandra, gör det dock svårt att ryckas med i historien om NK:s möbelverkstäder i Nyköping.

Besökare läser en tidslinje i utställningen Speaking Memories på Historiska museet 2019. Foto: Sofie Bergkvist.

Textens kraft och skrivandets konst. I utställningsvärlden finns en nästintill oemotsagd sanning, nämligen att besökare inte läser texter i utställningar. Det menar Sofie Bergkvist, som vill utmana den här föreställningen och slå ett slag för utställningstextens funktion för både nytta och nöje.

The Palestinian Museums prisbelönta museibyggnad i Birzeit. Foto: Anna Maria Höglund Holm.

Historia och framtid på Västbanken. The Palestinian Museum i Birzeit tar sig an långa tidsperspektiv och palestinskt kulturarv, medan det närliggande universitetsmuseet breddat utbudet från etnografiska samlingar till samtidskonst. Anna Maria Höglund Holm rapporterar från ett dubbelt museibesök på Västbanken.

Hundra år av nordisk konst. Den privata norska konstsamlingen Tangen intar konsthallen Artipelag på Värmdö, som det senaste exemplet på en tilltagande privatisering av konst och kultur. Besökaren får därigenom tillgång till den konstnärliga kanon som utvecklades i Europa och Norden under 1900-talet, och motivation att leta vidare efter nordiska spår i de internationella processerna.

I Upplandsmuseeets utställning projiceras runstenens text först i runor och därefter med latinska bokstäver. Foto: Niclas Malmberg.

Mångtydigt om runor på Upplandsmuseet. Hanna Bendz besöker en lågmäld, välgjord utställning om Sveriges runstenstätaste landskap. Utställningen Tyde den som kan på Upplandsmuseet tar ett begränsat utrymme i anspråk men lyckas ändå erbjuda en heltäckande introduktion till fenomenet runstenar.

Frida Kahlo-fotografier med förkunskapskrav. Utställningen Frida Kahlo – Her Photos på Kulturhuset Stadsteatern känns lite som att skrolla igenom en historisk selfie-queens oorganiserade Instagram-flöde eller Pinterest-mapp där någon har glömt att tagga personen i bilden och skriva captions, menar Fideli Selenius. Den fint formgivna utställningen är full av intressant innehåll, men framstår i slutändan som ett appendix för den redan insatte.

Om vikten av att odla sitt utställningsspråk. På Nationalmuseum i Stockholm visas just nu utställningen Trädgården – Konst och natur under sex sekler. För den trädgårdsintresserade Sofie Bergkvist är utställningens ambitiösa grepp att skildra hur trädgårdar framställts i konsten och hur konsten påverkat trädgårdar sedan medeltiden onekligen intressant. Genom att närstudera texternas uppbyggnad och innehåll hoppas hon kunna visa på vikten av att väga sina ord väl på de få rader en författare av utställningstext har till sitt förfogande.

Those With Walls for Windows av Rhael ”LionHeart” Capes visas på Arkitekturbiennalen i Venedig. Foto: Marco Zorzanello.

På arkitekturbiennalen är utställningen ett laboratorium. Vartannat år hålls världens största arkitekturutställning i Venedig. Formatet i sig är ett pågående experiment – men vad är det som testas? Carin Kallenberg besöker en arkitekturbiennal som ställer högre krav på besökaren än vanligt, men som elegant knyts ihop av huvudcuratorn Lesley Lokko.


Utställningskritik ges ut av den ideella föreningen UtställningsEstetiskt Forum. Den huvudsakliga finansieringen är Kulturrådets produktionsstöd till kulturtidskrifter. Ett flertal annonsörer bidrar också till vår utgivning – besök dem gärna via annonserna här nedanför. 

Om du som läsare vill stödja vår fortsatta utgivning tar vi tacksamt emot bidrag av valfri storlek på Swishnumret 123 364 77 08. Du kan också bli medlem i föreningen.