Allt om Etnografiska museer

4 artiklar

Etnografisk antologi på dikeskanten

De en gång så imponerande etnografiska samlingarna har på 2000-talet kommit att bli en besvärande påminnelse om en hierarkiskt ordnad värld som vi önskar att vi lämnat bakom oss. Så vad ska vi egentligen med etnografin till på museet? Den frågan ställs i en antologi om nordiska etnografiska museer. Magnus Berg har läst den.

Tropiska besvär

Kolonialism, postkolonialt tänkande och sega museistrukturer. Kommer de etnografiska museerna att sprängas inifrån eller finns det utvecklingsmöjligheter för de museer som hittills levt på myten om den Andre. Det diskuterar Mirjam Shatanawi, intendent på Tropenmuseum i Amsterdam.