Allt om Museiutredningen

5 artiklar

Utställningen blott ett fornminne

När Museiutredningen nu funderat klart ser vissa med oro på utvecklingen, där ämnet ”utställning” ska sorteras in under Riksantikvarieämbetet. Bättre vore att lägga ansvar för att utveckla utställningsmediet i ett eget museiverk, menar Ulla Arnell och Eva Persson, utställningsproducenter med lång erfarenhet från musei- och utställningsvärlden.

Urarva inte museerna

”Urarva inte museerna på deras historia”, skriver Eva Persson, och förklarar varför Biologiska museet var så nydanande när det kom. Den nya kulturarvspolitiken lanseras samtidigt som en rad museer ställs inför drastiska sammanslagningar.

Ny museipolitik och gammal gestaltning

För den som kan se de långa perspektiven blir det uppenbart hur mycket som hänt och inte hänt i museernas utställningssalar. Eva Persson gör några ögonöppnande nedslag i utvecklingen vad gäller rumslighet, ljussättning, texter, föremål och besökarens tempo genom utställningen. Hon landar i ett anspråkslöst men potentiellt omstörtande förslag.