Allt om Riksantikvarieämbetet

2 artiklar

Museilagen på plats

Förväntningarna stiger på Riksantikvarieämbetet – vad kommer det utökade uppdraget gentemot museerna att innebära och var kommer den nya museilagen in? Museisamordnare Eric Fugeläng skriver här om hur myndigheten inlett sitt nya uppdrag och klargör en del av förutsättningarna för vad som är att vänta i form av stöd till museerna framöver.