Alla artiklar av Anita Theorell

1 artiklar

Globala idealister

Hans Mannebys Minnesfond för museiutveckling – Museum Horizon har sedan 2009 delat ut ett årligt pris med internationella förgreningar. Nu avvecklas fonden efter betydande insatser. Tidigare ordförande Anita Theorell ger här en beskrivning av verksamheten och pristagarna.