Allt om Sjöfartsmuseet Akvariet

10 artiklar

Berättande på museer

Hur kan museerna bryta sig ur gamla invanda berättelsestrukturer? Var i museernas verksamhet kan sådan förändring äga rum och hur kan det ske? Den som vill förändra strukturer kan först behöva identifiera dem. Annika Bünz och Carola Nordbäck presenterar en tankemodell som kan användas för att söka svar på hur museers berättandepraktiker fungerar och hur olika delar av museernas verksamheter hänger samman.

Om flykt över hav

Människor som flyr undan krig, svält och förtryck tar sig ofta över hav, i överfulla båtar, under stora umbäranden. Magnus Berg ser en utställning som är starkt berörande och får honom att vilja bjuda dit fler.

På världsomsegling under havet

Jag stiger in. Eller rättare sagt, jag stiger ner i havsgruvan. Här har svetten trängt in i skrovets väggar. Här är värmen tung och förlamande. Havsgruvorna är ett fartygs hjärta, där det mörka kolets kraft frigörs och blir till mekanisk muskelstyrka. I havsgruvan svalnar aldrig glöden.

Ljudet från ett annat Göteborg

Vackra rum är inte alltid de lättaste att ställa ut i. På Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg finns ett hörnrum för tillfälliga utställningar med stora fönster mot hamninloppet. Längst ut mot horisonten avtecknar sig fästningen nya Älvsborg, vid museets fot trängs personbilar med långtradare på Södra älvstranden, ett livligt och vitalt stadsliv, men båttrafiken på Göta älv är ännu roligare att titta på liksom det är intressant med de ännu synbara minnena av de en gång så karaktäristiska varven på Norra älvstranden. Vilken utställning kan mäta sig med en sådan utsikt?