Litteraturlista 050415

Nordisk museologi (NMu)

Tidskriften har under Per-Uno Ågrens redaktörskap varit ensam i Sverige om att publicera utställningsestetiska artiklar. I ett nyligen utgivet REGISTER över artiklar från 1995-2005 kan man se vad som skrivits om utställningar. Nu har tidskriften ny redaktion och konsthistorikern Ane Heljskov Larsen är utställningsintresserad redaktör.

 • Hans Egede-Nissen Sverre Fehns museumteori, NMu 1999:1
 • Camilla Modhorst/Kitte Wagner Nielsen Formens semantik – en teori om den kulturhistoriske udstilling NMu 1997:1
 • Marc Maure The exhibition as theatre – on the staging of museum objects NMu 1995:2
 • Marc Maure Bönder, Ånder, Dukker og Skuespiller i de förste folkemuseerne NMu 2004:1

Liksom Marc Maure i ovanstående artikel beskriver hur förra sekelskiftets utställningsförnyare använde konstnärer och även utnyttjade sina kunskaper i andra medier för att utveckla den akademiska museiutställningen visar nedanstående artiklar hur gränsöverskridanden inom såväl konst som vetenskaplig forskning kan bidra till museiutställningens förnyelse även i vår tid;

 • Lennart Palmqvist i Utställningskonst i förvandling NMu 2002:1,
 • Katja Lindqvist i Iscensättningens villkor NMu 1997:1, hur dagens samtidskonst påverkar museiutställningens innehåll och form.
 • Stefan Wiktorsson Museiljus och teaterljus NMu 1995:1
 • Jane Pavitt Content & Display: Representatting the contempory NMu 2002:2
 • Eva Persson Det kannibaliska museet NMu 2004:1

Museer och utställningar

 • Peter B. Mac Keith/Kerstin Smeds, The FINLAND PAVILIONS. Finland at the universal expositions 1900-1922 (1993). Se särskilt kapitlet om New York 1939 med en bildrik analys av The exhibition theory of Alvar Alto. (Kerstin Smeds menar idag att hennes artikel rätteligen borde heta Aino och Alvar Altos utställningsteori!)
 • Ivan Karp/Steven D. Lavine (red), EXHIBITING CULTURES. ”The Poetic and Politics of Museum Display” (1991). Rolig att läsa är bland annat Stephen Greenblatts artikel, Resonance and Wonder.
 • Reesa Greenberg/Bruce W Ferguson/Sandy Nairne (red), THINKING ABOUT EXHIBITIONS (1996). Behandlar främst konstutställningen, men många resonemang kan appliceras på sakmuseernas utställningar. Läs till exempel kapitlet ”Constructing the spectacle of culture in museums”, som är en genomgång av konstnären Fred Wilsons genombrottsutställning i Baltimore 1992, den museikritiska Mining the museum.
 • MUSEUM 2000 (Riksutställningar 2001). Innehåller många bra texter, till exempel av Fred Wilson (se ovan) som är aktuell med en utställning på Världskulturmuseet i Göteborg, och av Barbara Kirshenblatt-Gimblett Museet som katalysator. Hon är professor i Performance studies i New York och hennes texter handlar ofta om museiutställningen i samtidshistoriskt och estetiskt perspektiv.

Arkitektur

 • Sten Eiler Rasmussen, EXPERIENCE ARCHITRECTURE, en klassiker från 1959 (finns nyutgiven i pocket). Det inledande kapitlet Basic Observations, bör läsas av alla sakutställare, även om Rasmussens modernistiska stränghet ibland känns lite ålderdomlig för dagens utställare.
 • Inger Bergström, RUMMET OCH MÄNNISKANS RÖRELSE (1996) Kapitlet Rummets koreografiska verkan rekommenderas.
 • Rémy Zaugg, HERZOG & DE MEURON, AN EXHIBITION (Cantz Verlag 1995). Den schweiziska arkitektbyråns Herzog & de Meuron berömmelse vilar också på skickligt iscensatta utställningar om deras byggnader. Utställningar som de låter välkända konstnärer, som till exempel Rémy Zaugg kurera.
 • Tidskriften ARKITEKTUR 1999:3 är ett temanummer om utställningsarkitektur. Tidskriften har regelbunden utställningskritik: Arkitektur 2005:3 recenserar Världskulturmuseet som byggnad och som utställningsproducent.
 • Kristin Feireiss (red)THE ART OF ARCHITECTURE EXHIBITIONS (Rotterdam 2001), är något så ovanligt som en monografi över en viss utställningsgenres estetiska utveckling. Härligt bildrik.

Estetisk teori

En stimulerande och för museifolk tankeväckande artikel är Jennifer Allens Lustens arkiv: Kants estetik och museet i konsttidskriften SITE 2004:11 www.sitemagazine.net.

Eva Persson 050415