1400-tals bostad?

Rekonstruktion av en enkel bostad i Uppsala under 1400-talet. Upplandsmuseet, Uppsala

Lavarna har byggts tillräckligt breda för att också fungera som sängar och med några få bruksföremål kan bastun tjäna som åretruntbostad för den som vill leva enkelt och energisnålt.

061215
Text & foto: Marianne Wall

Marianne Wall – tidigare mellanstadielärare, nu arbetssökande kulturarbetare.
Texten och bilderna är svaret på en övningsuppgift i kursen Utställningsgestaltning.
Vägen från innehåll till form – och tvärtom. Uppgiften var att fotografera en museiutställning och reflektera över dess innehåll genom en text.
Linda Eklunds kommentar till bilder från Naturhistoriska museet i Göteborg är ett annat svar på uppgiften.