Naturen genom ett fönster

Naturhistoriska museet i Göteborg utgår från det vetenskapliga synsättet på naturen där vetenskapsmannen undersöker naturen ur en objektiv synvinkel. Naturen placeras under mikroskop och studeras metodiskt och objektivt.

Vetenskapsmannen/kvinnan är iakttagaren och naturen är aktören. Naturen som finns representerad vid naturhistoriska museer är endast en liten del av den verkliga naturen utanför museets väggar. Göteborgs naturhistoriska museum har 100 000 föremål utställda. Detta utgör en mycket liten del av världens ca 40 miljoner djurarter. Vem bestämmer vilken bit av naturen som väljs ut och presenteras i museet? Den natur som återfinns på museum är en tolkning av naturen, eftersom föremålens värde och mening förändras när de förflyttas från den naturliga omgivningen. Naturhistoriska utställningar reflekterar människans syn på naturen och vårt förhållande till naturen. Dessa utställningar får således ett kulturhistoriskt perspektiv, där naturen presenterad i museet blir en produkt av vår kultur och en signatur för vår tid. 

Göteborg i november 2006 
Linda Eklund, pedagog vid Naturhistoriska museet i Göteborg.

Ett tips från redaktionen: Muséum d´histoire naturelle i Neuchâtel, Schweiz är ett av de museer i Europa som gör en dygd av det postmoderna tänkandet att museets bild av naturen inte är en objektiv sanning utan skapad av dem som jobbar där. Besök museets utmärkta hemsida och se bland annat bilder från pågående utställning om hönor.