Tredimensionellt brädspel eller utställning?

En granskning av Spelet om Maya 

Spelet om Maya är Historiska museets stora utställningssatsning under 2006-07. Utgångspunkten är en unik samling arkeologiska föremål som grävts fram i Cancuen i Guatemala och ägs av Guatemalas Nationalmuseum. Samlingen visas nätt och jämnt, men det är också allt. Egentligen handlar Spelet om Maya om någonting alldeles annat, nämligen etiska problem och tolkningsfrågor inom den arkeologiska vetenskapen.

Båda mina besök på utställningen illustrerar det obarmhärtiga faktum som alla utställningsmakare vet men helst inte vill tänka på, nämligen att ingen kan styra hur besökare rör sig i en utställning. Spelet om Maya kanske fungerar för grupper som instruerats i förväg, men för ströbesökare fungerar den inte alls. Tvärtom. Spelet om Maya blir en kränkning inte bara mot den ”vanliga” besökaren utan också mot samlingen som den bygger på, som SHM utnyttjat för egna syften. 

Själva idén, konceptet till utställningen är alldeles utmärkt. Alltså att diskutera kunskapens och tolkningens osäkerhet, normbundenhet och diversifiering. Idén säger sig utgå från en ”ny kunskapssyn” som erkänner att all kunskap är politiskt och moraliskt värdeladdad. Någon objektiv sanning finns inte. Man vill ifrågasätta de rådande arkeologiska normerna – och det skall SHM egentligen ha en eloge för. Utställningen är ett i sig lovvärt och idag mycket viktigt försök att experimentera med, och ifrågasätta, museernas traditionella kunskapsförmedling. Men också utställningsformerna.

Vi behöver diskussion om vad en utställning egentligen är och kan vara. Var går gränserna för detta medium, då man idag talar om ”arkitektoniska interventioner”, teatrala former och performativa installationer, virtuella utvikningar, filmiska, konceptionella och diskursiva studier i utställningsrummet. Där besökarna är en levande del av det hela. Det var kanske så Spelet om Maya var tänkt? Synd bara att man missade målet.

061017
Kerstin Smeds, professor i museologi, Umeå universitet

Läs artikeln i sin helhet på UEForums Forum. Fortsätt sen debatten genom egna inlägg!