Kulturkrock i kraftverk II

– Kraftstationen i Drags, Norrköping

Kraftstationen i Drags, Norrköping 

Kraftstationen i Drags är dels ett arbetslivsmuseum dels en utställningsplats för konst och problematiserande utställningar. Kraftstationen byggdes 1912 och var drift till och med 1991. Kraftstationen drevs av vattnet ifrån Motala ström och försåg Drags yllefabriker AB i Norrköping med elektricitet fram till 1954, då textilfabriken lades ned. Åren mellan 1954 till 1991 användes elproduktion till Norrköpings stad. Den 10 december 2005 öppnade kraftstationen upp igen i sin nya skepnad.

Den grundläggande tanken är att driva en verksamhet utifrån det faktum att lokalen har stora industrihistoriska värden samtidigt som den är en intressant plats att visa konst i. Visionen är att göra utställningar som tematiskt anknyter till lokalens tidigare funktion. Utställningarna har fokus på film, ljus, ljud och installationer. En förutsättning för att få ställa ut i lokalen är man arbetar platsspecifikt och har ett helhetstänk kring rumsliggestaltning. De olika produktionerna växer fram i ett samspel med kraftstationens arkitektur och dess speciella interiör.Foto: Lars Andersson

Lokalen domineras av tre generatorhjul, som mäter 3,5 meter i diameter, samt det schackrutiga golvet. Kraftstationer byggda kring sekelskiftet 1800-1900 kunde vara små mästerverk ur arkitektonisk synvinkel, ofta med en utformning inspirerad av tempel och kyrkor. Samtidigt sågs de som symboler för det moderna samhället som höll på att växa fram.Foto: Lars Andersson

Öppningsutställningen ”Vid vatten”. Tre videoprojektioner med människor i vattnet, på och under ytan. Vattnet färgsattes med strålkastare under inspelningen. Filmerna var synkade, vilket gjorde att det tre projektionerna fungerade som en helhet, som gav möjlighet att låta människor och händelser förflytta sig genom de olika projiceringarna. Exempelvis fanns en sekvens i filmen där människor simmar rakt igenom lokalen. Här förbinds de tre projektionerna till en helhet, samtidigt som de samspelar i en symmetri med de tre generatorhjulen. Ljussättning av lokalen följde färgerna i filmen. Utställningen producerades av kraftstationen efter en idé av Lars Andersson.

Stillbild från en av utställningsfilmerna.

Foto: Lars Andersson

Bilder från ljussättningen av utställningen ”Vid vatten”
Text & foto: Lars Andersson, 2006