Förfärliga och begärliga föremål

Nedanstående text är hämtade ur Anders Ekströms, Solveig Jülichs och Pelle Snickars inledningskapitel till 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen, Statens ljud- och bildarkiv 2006. Bild: från Stockholmsutställningen.

i kongo

Lotten Gustafsson, Stockholm 070918

Lotten Gustafsson Reinius är forskarassistent vid Etnologiska instutionen vid Stockholms universitet. Hennes artikel finns även i något redigerat skick som särtryck Förfärliga och begärliga föremålOm tingens roller på Stockholmsutställningen 1897 och Etnografiska missionsutställningen 1907, Etnografiska museet 2005. Bilderna är tagna ur denna publikation.