Porträtt av en plats

Ulla Arnell berättar om ett konstnärligt dokumentationsarbete i mångkulturella Fisksätra

Av en skulptur av Bertil Herlov Svensson och stolar i Fisksätra kyrka, bilder inlämnade till Mönsterarkivet, har konstnärerna gjort en tapet som skall sättas upp i trapphusen kring Fisksätra torg. Foto: Katarina Wiklund

På biblioteket i Fisksätra, i Nacka strax utanför Stockholm, finns sedan i februari 2008 Fisksätra Mönsterarkiv. Det är ett konstprojekt som de båda konstnärerna Katarina Wiklund och Susanna Wiklund genomfört tillsammans med människor som bor och arbetar eller är uppvuxna i Fisksätra. Det är inget traditionellt arkiv utan långt ifrån hur man föreställer sig arkiv med handlingar och dokument i slutna, låsbara, brandsäkra skåp.

Mönsterarkivet har fått formen av en rund tiositsig möbel med ett inbyggt arkiv. Möbeln är inbjudande och generös utan att vara påträngande i biblioteksmiljön. Den lockar besökaren att slå sig ner med en bok eller tidning, ensam eller tillsammans med andra, för att samtala eller bara för en stunds kontemplation och kanske försjunka i eget arbete med sin laptop. BILD 3

Arkivet kan också ses som en skulptur och formenär  enligt konstnärerna ”en hommage till arkitekten Peter Celsings ’sittgropar’ för Läsesalongen i det nya Kulturhuset i Stockholm 1966”. Sitsarnas baksidor är individuellt inredda, några med hyllor där en del mindre föremål placerats mot bakgrunder av avfotograferade bilder. Där finns hängande blädderblock och skivor med bilder att dra ut. Här kan besökaren fritt botanisera, fundera och känna igen. BILD 5 

För att skapa ordning i arkiv och materialsamlingar och göra innehållet sökbart behöver man sortera och kategorisera. Mönsterarkivets kategorier utgörs av gatunamnen i Fisksätra. På ovansidan av de tio sittplatserna finner man gatornas namn. 

Istället för att sortera mönstren efter likheter, färger eller innehåll har de inordnats under bidragsgivarens gata. BILD 4

Alla har varit välkomna att lämna sina mönster i form av  bilder och saker, alla förknippade med berättelser och minnen.  Konstnärerna har haft en arbetslokal i ett av hyreshusen men de har också förflyttat sig runt i området och samtidigt som de testat arkivet också samlat sitt material. BILD 2 och 1 

Bland bidragen finns t ex en bit tapet, en skjorta eller klänning från ett visst tillfälle, bården på en tallrik, vykort, utsikten genom en persienn, sovrummet, en kortlek, en flagga, en boll, ett par strumpor med eldsflammor som påminner om upplevelsen av en brand, foto av en racerbil som var en kär födelsedagspresent. Allt material som samlats in har konstnärerna fotograferat och skannat.

Fisksätra är ett av de miljonprograms-områden som tillkom under 70-talet. Här bor ca 7.000 personer av 80 olika nationaliteter. Området står nu inför en upprustning och Stena Fastigheter, som äger de flesta av husen, vill arbeta med konst i sitt bostadsområde och har ambitionen att låta de som bor där vara delaktiga i arbetet. 

Mönsterarkivet får i detta arbete också en praktisk funktion. Arkivet blir en källa att hämta material ur när husen i området renoveras. Konstnärerna har omformat en del av det insamlade materialet till nya mönsterbilder. De kommer att placeras i de trapphus och portar som rustas upp tillsammans med en textskylt som talar om vilka som bidragit med mönstren till utsmyckningen. 

Detta är ett gott exempel på offentlig samtidskonst där de boende själva medverkar i arbetsprocessen och blir delaktiga i sin egen närmiljö.


Mönsterarkivet i Fisksätra är resultatet av det konstprojekt som Katarina Wiklund och Susanna Wiklund fick i uppdrag av Nacka kommun, Stena fastigheter och Statens konstråd att genomföra. Invigning 2008.


Text: Ulla Arnell, april 2008
Bilder: Ulla Arnell, Maria Cassel, Andreas Lönngren, Katarina Wiklund.

Ulla Arnell gjorde som utställningsproducent på Riksutställningar både stora internationella konstutställningar och innovativa projekt för barn om konst och om barns berättande. Nu frilansar hon och söker partners till ett europeiskt samarbetsprojekt, Den magiska manteln. En resa genom islamsk konst.