Att utbilda sig fram till utställningen

Rumsgestaltning är en konst som man bara delvis kan läsa sig till; man måste få pröva själv också. Foto: Håkan Magnusson

För den som vill studera utställningsgestaltning på akademisk nivå finns det olika utbildningar att välja på. Vi har talat med studievägledare, lärare och elever för att få en överblick av vad som erbjuds. Det ges många olika kurser, men det kan vara krångligt att söka information, påpekar flera studievägledare. Högskoleverkets portal www.studera.nu är inte så överskådlig som man kunde önska, och de enskilda högskolornas hemsidor är omfattande men ofta svåra att hitta i.

Vid högskolorna i Norrköping, Eskilstuna och Malmö finns både program och enstaka kurser med inriktning på rumslig gestaltning och utställningsarbete. Ämnet är till sin natur brett, och kurserna tar avstamp i såväl teater, konst, digitala medier som museernas traditionella kunskapsområden. Därför kan det vara svårt att hitta den bästa ingången på grundnivå. Flera universitet ger kurser i museipedagogik och utbildningar i museologi på avancerad nivå (magister eller master) men då ska man redan ha kommit en god bit.

Linköpings universitet, Campus Norrköping
KSM – Kultur, samhälle och mediagestaltning

KSM ger kandidat- och magisterprogram på tre och fyra år samt kortare kurser med inriktning på rumslig gestaltning. Utbildningen är tvärvetenskaplig och tvärmedial, med inriktning på både teori och praktik. Utställningsarbetet är särskilt betonat. Hösten 2010 flyttade utbildningen till nya lokaler och ateljéer.

Lars Bergwall undervisar vid KSM:
– Utbildningen ger en grund för att arbeta som utställningsproducent, men man är inte klar när man kommer ut. Det krävs erfarenhet från utställningsarbete också.

På KSM varvas teori och praktik, med skriftliga uppgifter, ateljéarbete och praktiska moment inlagda igenom hela programmet.
– Det är viktigt att göra något, en film, ett event eller en utställning, säger Lars Bergwall. Det är skillnad på att att göra saker om, och göra saker i.

Sofia Grebius har gått KSM:s magisterprogram och arbetar idag som utställnings-producent.
– Jag hittade utbildningen via en kurskatalog. Det var inriktningen på utställningar som lockade.

När hon gick kandidatprogrammet var en termin fri för fördjupning eller praktik. Hon valde att praktisera på Riksutställningar. Därefter gjorde hon sitt magisterarbete.
– Det sista året var väldigt speciellt, med projekt, uppsats och utställningsproduktion. Jag gjorde en utställning med en kurskamrat, om hur barn i olika länder arbetar med konst. Det var väldigt spännande.

Efter utbildningen fick hon jobb på ett företag i regionen som arbetade med utställningar till mässor. Idag arbetar hon med utställningsproduktion för museer.

Umeå universitet
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
 

Umeå universitet ger program i museologi med inriktning på museiverksamhet och kulturarv, från kandidat- till magisternivå och forskning. 

Professor Kerstin Smeds betonar att utbildningen är både teoretisk och praktisk:
– Utställningar är en central del av museiverksamheten. Utbildningen lägger vikt vid praktiska moment i form av utställningsproduktion och yrkespraktik på museum. 

Under B-kursen behandlas det ”publika museet”, med moment i museipedagogik, utställningsteori samt utställningsproduktion. I kursen ingår att skapa egna tredimensionella utställningsmodeller. Vidare finns möjlighet att göra virtuella utställningar i samarbete med Umeå universitets HumLab. 

Kursen omfattar även ”receptionsstudier”, det vill säga hur besökare och uppfattar museer och utställningar, rums-, arkitektur- och kommunikationsteori samt produktionsprocessen för en utställning. 

Samtliga kurser inom programmet kan läsas fristående.

90×90, Magisterprojekt, KSM 2004, Konst på temat ”Uppväxt” med ungdomar från Afganistan och Sverige. Sofia Grebius, Jane Karlsson. Foto: Sofia Grebius

Malmö högskola
K3 – Kultur, Konst & Kommunikation

Under fakulteten Kultur och Samhälle på Malmö Högskola finns institutionen K3. 
Håkan Magnusson ansvarar för utbildningen i scenproduktion:
– Vi arbetar med rumslig gestaltning, ger en treårig kandidatkurs samt enstaka kurser i utställningsdesign.

Eleverna arbetar i projekt och prövar allt inom scen, teater, utställning, ljud och ljus, med många praktiska övningar. Efter programmet kan man studera vidare på olika sätt.
– Flera av våra studenter läser vidare på museologiutbildningar. 
Han ser en positiv utveckling inom mediet och tror att det kommer allt fler samarbetsprojekt på regional nivå med olika institutioner i Malmö och Göteborg.

Studenterna vid K3 på Malmö högskola får lära sig att skapa spännande montrar. 
Foto: Håkan Magnusson

Sanna Young har gått kandidatprogrammet på K3 och studerar nu mot en masterexamen i museologi i Lund:
– Jag gick mediaprogrammet på gymnasiet med inriktning på expo och praktiserade på Operans dekorateljé när jag först hörde talas om utbildningen till scenproduktion.

Sedan läste hon etnologi och blev intresserad av kulturarv.
– Jag studerade kemi ett tag, med tanke på att bli konservator, men ville hellre jobba med utställningar.
Då valde hon att gå på scenproduktionsprogrammet på K3.
– Utbildningen var väldigt bra, med många praktiska moment och mycket resurser.

Mälardalens högskola, Eskilstuna
Informationsdesign & rumslig gestaltning

Mälardalens högskola i Eskilstuna ger ett treårigt kandidatprogram i informationsdesign. Utbildningen innehåller flera moment och övningar för utställningsarbete. Skolan ger även program för visuell kommunikation med textdesign och informativ illustration.

Marianne Palmgren är lärare i informationsdesign och rumslig gestaltning:
– Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt. Mycket av arbetet är databaserat men vi har även verkstäder och möjlighet att skissa och fundera i full skala kring utställningar och presentationer.

Förslag till monterutställning för Indexmässan i Dubai från Mälardalens högskola.
3D-rendering: Elin Löfdahl & Kajsa Andersson

Hanna Wallstedt gick på informationsdesignutbildningen i Eskilstuna:
– Utbildningen handlade mycket om hur människor uppfattar text, bild, ljus och ljud. Under utbildningen fick jag bland annat göra en egen film, en inredning och en monter. Jag har verkligen fått användning för kunskaperna. Framför allt av praktiken. Lärarna betonade att man inte bara skulle skriva om saker, utan göra det också.

Idag har Hanna egen firma, gör mässmontrar, utställningar och inredningar, arbetar som eventkoordinator och driver ett konstgalleri.

Södertörns högskola, Stockholm
Samtid & Kulturarv

Södertörns högskola ger det nystartade treåriga kandidatprogrammet Samtid & Kulturarv sedan hösten 2010. Studierna riktas mot arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria eller konstvetenskap. Skolan samarbetar med andra institutioner och en del av konstvetenskapsundervisningen äger rum i Konsthögskolans lokaler.

Dan Karlholm, professor i konstvetenskap: 
– Kursen ”Exponeringens effekter” handlar om utställningsrum, med mycket studiebesök, och ”Verkligt virtuella rum” behandlar rumslighet.

Kurserna är dock helt teoretiska, utan några praktiska moment eller övningar. Vidare ges flera utbildningar i museikunskap, pedagogik och curatorprogram vid universitet och högskolor i samband med utbildningar i konstvetenskap och konsthistoria.

Stockholms universitet
Kandidatprogrammet för museer och kulturarv

Hösten 2011 startar ett nytt kandidatprogram (180 hp) vid Etnologiska institutionen på Stockholms universitet, inriktat mot arbete på museer. Efter en tvärvetenskaplig introduktionstermin med inblickar i arkeologi, etnologi, historia, konstvetenskap och museipedagogik väljer man ett av de fyra förstnämnda som huvudämne. På det följer breddningskurser, till exempel i museipedagogik eller nya kurser som ”Utställning, gestaltning och skapande”. Den femte terminen (av sex) finns möjlighet att välja en praktikkurs på 15 hp. 

Studentportalen

Studentportalen www.studera.nu har en sökfunktion som visar sig inte vara värd namnet. Den som söker på ”museipedagogik” i portalens sökruta får beskedet att det inte finns några sådana utbildningar. I stället frågar programmet om man kanske vill söka efter ”musikpedagogik” istället. Ett nog så livsavgörande val.

– Nej, förklarar studievägledare Kajsa Salmi vid Stockholms universitet, man ska söka med den gröna cirkeln, där det står ”Hitta din utbildning”.

Och se, då kommer det fram mängder av utbildningar!

Det är inte lätt att veta. ”Hitta din utbildning”, med rutor för användarnamn och inloggning, det ser ut som en avdelning för de redan inskrivna. Medan ”Sök” högst upp på sidan ser ut som en generell startpunkt.

Sök inte via ”Sök” på www.studera.nu

Stockholms universitet:
Museer, kulturarv och lärande

Diverse kurser och kurspaket
Curatorprogrammet
Masterprogram, 120 hp

Konstfack:
CuratorLab

Masternivå

Här kan du studera

Utställningsdesign och rumslig gestaltning:

  • Malmö högskola – K3, Scenproduktion, kandidatprogram tre år, 180 hp
  • Linköpings universitet – KSM, kandidat- och magisterprogram + kurser
  • Mälardalens högskola – Informationsdesign, kandidatprogram, tre år, 180 hp

Museologi:

  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Göteborg universitet
  • Lunds universitet

Museikunskap och pedagogik:

  • Stockholms universitet – Museer, kulturarv och lärande
  • Södertörns högskola – Samtid och Kulturarv

Källor på nätet:

Tips: Sök via högskolornas och universitetens hemsidor och tala med institutionernas studievägledare!

Text: Jan Ohlin

Länkar till utbildningar i artikeln:

Norrköping
Kultur, samhälle och mediagestaltning, KSM

Mälardalens högskola Eskilstuna
Rumslig gestaltning/Informationsdesign

Malmö
Kultur, konst och kommunikation, K3

Stockholms universitet
Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, UHS
Kandidatprogrammet för museer och kulturarv, 180 hp