Vatten, eld och krig i Kristianstad

C400 – staden i vattenriket
Ny basutställning, Regionmuseet Kristianstad

Projektledare: Anna Hadders
Innehållsansvarig: Marie Schönhult
Formgivare: Kicki Rask


För fyrahundra år sedan var Sverige i krig. Längs med Sveriges östkust, Öland och Kalmar med omnejd stred svenska styrkor mot danska under det tre år långa Kalmarkriget. Ur ett militärstrategiskt perspektiv var striderna i det närmaste resultatlösa men för byarnas befolkning var kriget förödande. Byggnader och gårdar brändes, människoliv gick till spillo. Kriget var ett i raden av flera uppgörelser rikena emellan.

Vä var en av byarna som brändes. Av den anledningen anlade den dåvarande danske konungen, Kristian IV, staden Kristianstad år 1614. Staden fick statsprivilegier åtta år senare, en fästning byggdes för att hålla svenskarna borta från området men vid mitten av 1600-talet, i samband med freden vid Roskilde 1658, blev södra landsänden och Kristianstad åter svenskt. Stadens nära relation till Danmark har emellertid levt vidare och i Regionmuseet Kristianstads senaste basutställning C400 – staden i vattenriket är Kristianstads danska förflutna ständigt närvarande. Ta utställningstiteln som exempel. C400 är en fyndig sammansättning av stadens kommunvapen, Kristian IV:s sigill C4 och stadens fyrahundraåriga historia. 

Den här guldvågen med tillhörande vikter vittnar om hantverket i 1600-talets Kristianstad.
Den här guldvågen med tillhörande vikter vittnar om hantverket i 1600-talets Kristianstad.
En del historiska byggnader står kvar än i dag medan andra enbart finns på foton i arkivet.
En del historiska byggnader står kvar än i dag medan andra enbart finns på foton i arkivet.

Museets nya stadshistoriska utställning är rik på berättelser, oväntade möten och medryckande upptäckter. Utställningsrummet är ett Kristianstad i miniatyr. De smala gångarna är gator, de stora montrarna är byggnader. Här kan man ströva längs med Smalgatan eller ta av vid hörnet Västra Storgatan – Norra Boulevarden. Där ligger för övrigt Olga Kroks hårsalong. En bit bort brinner det i ett av kvarteren. Eldsvådan föreställer den brand som härjade i staden 1847 och förstörde ett trettiotal gårdar. Det här var också början på rivandet av fästningsvallarna. Staden Kristianstad växte.

Olga Krok i egen hög person. Inget som hände i Kristianstad undgick henne. Foto ur Regionmuseets arkiv
Olga Krok i egen hög person. Inget som hände i Kristianstad undgick henne. Foto ur Regionmuseets arkiv

Det är inte helt enkelt att fånga en stads fyrahundraåriga historia med all dess händelserikedom och mångfald. De mindre berättelserna om stadens invånare och det vardagliga livet konkurrerar med berättelser om kyrkans ställning, konungarnas inflytande och hur de stora rikspolitiska händelseförloppen påverkade regionen. Det är lika angeläget att skildra besöket av den polske kungen Stanislaus I som det är att berätta om den kjellanderska olyckan då fem personer gick igenom isen på Helge å – den senare händelsen nämns i den nya delen ”Vatten och vall”.

C400 levandegör Kristianstads historia både med uppbyggda gatumiljöer och med enskilda rum som formgivits utifrån ett tema.
C400 levandegör Kristianstads historia både med uppbyggda gatumiljöer och med enskilda rum som formgivits utifrån ett tema.

Enligt min mening har museet lyckats. Utställningen saknar självklar början eller slut, man har undvikit styltiga tidsperiodsindelningar och miniatyrstaden är ett livfullt myller av berättelser, föremål och levnadsöden. När man passerar en monter om instrumenttillverkningen i staden börjar en orkester spela. Vid ett annat kvarter hör man stadens sorl. Små videoskärmar, ibland nästan förrädiskt gömda, spelar upp klipp från förra seklet och flera av utställningens montrar kan stängas eller öppnas av besökarna. Ett simpelt men mycket effektivt sätt att väcka ens nyfikenhet.

Från ett fönster ut mot gatan tittar skelettet Thue ut. Han är barnens egen ciceron i utställningen. 
Foto: Evelyn Thomasson, Regionmuseet Kristianstad
Från ett fönster ut mot gatan tittar skelettet Thue ut. Han är barnens egen ciceron i utställningen. 
Foto: Evelyn Thomasson, Regionmuseet Kristianstad

Dessutom är jag imponerad av hur museets tagit hänsyn till unga. Flera montrar är i barnens höjd och de kan också välja att följa skelettet Thues upptäcktsfärd genom staden och dess fyrahundraåriga historia. C400 – staden i vattenriket är därför, trots få referenser till havet och vattnets betydelse för staden, en utmärkt utställning för både barnfamiljer och historiskt intresserade. Kristianstad förblir en levande stad under sitt nästkommande århundrade.

Text och foto (där ej annat anges): Kristoffer Soldal
KS är masterstudent i historia och musei- och kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet.