Danske museer 2013:3

Storsatsningen Den blå planet, ett nytt museikvarter i Köpenhamn, pedagogiska strategier för museernas yngsta besökare samt en intervju med UEForums grundare Eva Persson är ett axplock av innehållet i Danske Museers sommarnummer.

Sommarens utställningsreportage är signerat Ditte Louise Weldingh, utställningsledare vid storsatsningen Den blå planet som öppnade våren 2013. Bara byggnaden är en historia för sig. Inspirerad av en virvelström ligger den som ett nytt landmärke i Öresund, synlig från både land, luft och hav. Weldingh beskriver en utställningsmiljö med 20 000 fiskar och havsdjur. Ljud, ljus och projektioner används för att sudda ut gränserna mellan havsvärlden och besökarna.

Som en virvelström – Danmarks akvarium med Den blå planet. Foto: Per Fløng
Som en virvelström – Danmarks akvarium med Den blå planet. Foto: Per Fløng

Ungefär samtidigt som Den blå planet slog upp portarna blev också Köpenhamns första museikvarter officiellt invigt – Parkmuseerne. Kvarteret är skapat i samarbete mellan sex institutioner som ligger nära varandra, dessutom omgivna av tre grönområden. Webbredaktören Mette Bang Saporito undersöker hur institutionerna kommer att förenas, bortom det geografiska läget och den nya etiketten. Hon beskriver också hur Parkmuseernes stora förebild, Museumsinsel Berlin, uppstod och utvecklades.

En handfull artiklar belyser pedagogiska strategier riktade till museernas yngsta besökare. Kanske ett tecken i tiden när förskolan har fått nya läroplaner vilket medför att nya metoder för det livslånga lärandet prövas. Mette Bovitz vid Nationalmuseum i Köpenhamn ser ett ömsesidigt ökande intresse mellan museer och förskolan, och beskriver institutionens satsning Fortid for begyndere (Äldre tider för nybörjare), som inspirerat dem till att arbeta på nya sätt, till exempel hur de kan använda rum. Barn lär sig med kroppen, och Bovitz beskriver bland annat hur barngrupperna ligger ner på kalla stengolv i Näsbyholms herrgård för att se, och diskutera, dess takmålningar i renässansstil.

Christina Videbeck vid Ny Carlsberg Glyptotek berättar om deras nya förmedlingsstrategier i Den antikke samling, som är tänkta att möta ungdomar på deras egna premisser, bland annat genom dramatiserade visningar samt genom att låta ungdomarna få prova romerska dräkter, vars klara färger står i kontrast till de blekta statyer som omger dem i utställningarna. (Råkar du just nu tänka på öl? Museet grundades av bryggaren Carl Jacobsen och kom att uppkallas efter hans bryggeri.)

Vidare ger pedagogen Valeria Pica exempel på hur Vatikanmuseerna i Rom har arbetat med pedagogiska workshops. Vid National museum of Villa Giolin har man till exempel låtit lågstadiebarn vara arkeologer för en dag. Utan elevernas kännedom har pedagoger grävt ner material i marken för att återskapa lämningar av en husgrund, i anslutning till skolan. Efter utgrävningen har eleverna analyserat fynden för att avslutningsvis skapa en utställning.

Eva Persson under ett besök i utställningen Mats Theselius universum på Vandalorum.
Foto: Inger Hammer
Eva Persson under ett besök i utställningen Mats Theselius universum på Vandalorum.
Foto: Inger Hammer

Sist men inte minst har Annesofie Becker intervjuat UEForums grundare Eva Persson, som bland annat berättar om sitt yrkesliv, om UEForum samt om sitt pågående projekt, en bok om Albert Sandklef vid Varbergs museum, som tillsammans med konstnären Arvid Carlsson utvecklade ett nyskapande utställningsspråk perioden 1925–1944.

I vanlig ordning avslutas tidskriften med en genomgång av nya böcker och publikationer samt information om vilka konst- och kulturhistoriska utställningar som är på gång.

Text: Ingrid Miljand
IM är UEForums redaktionsassistent samt antikvarie vid Sveriges Fängelsemuseum.