På spaning efter museets väsen

INSIDE THE LOST MUSEUM: Curating, past and present

Steven Lubar
Harvard University Press 2017


Av vad består ett museum – och hur blir det angeläget? Ett museum i USA lades ner 1915 men återuppväcktes hundra år senare i ett projekt om kunskap, kategorisering, hur våra sinnen fungerar och vad som behövs för att göra en utställning intressant. Det presenteras i boken Inside the Lost Museum av professor Steven Lubar vid Brown University i USA. Denna bok skulle fungera både som kurslitteratur och underlag för det efterlängtade, men ack så sällsynta, samtalet om museer, skriver Charlotte Ahnlund Berg, med ros till Museibokklubben som initierade läsningen.

År 1915 stängdes ett naturhistoriskt museum vid Browns universitet i USA efter blott 45 års verksamhet, varvid en stor del av professor John W P Jenks samlingar inom fälten naturhistoria och antropologi – plus kuriosa – hamnade på soptippen. Det kunde ha varit slutet på historien om Jenks och hans livsverk. Hundra år senare väcktes dock museet, eller en föreställning om det, till liv. Berättelsen om museet fick gestalt i utställningen The Lost Museum, ett projekt som genomfördes av professor Steven Lubar och hans studenter i samverkan med konstnären Mark Dion.

Utställningen blev också utgångspunkten för en kärleksfull bok om museer och deras verksamhet, Inside the lost museum. I förordet skriver Steven Lubar, professor i amerikastudier vid Browns med ett kvartssekelserfarenhet av arbete i museivärlden, att Jenks Museums korta historia är värd att berätta på nytt för att berättelsen kastar ljus över element som är gemensamma för alla museer. Genom den kan vi börja förstå sådant som insamling,katalogisering och kategorisering, hur museer konserverar föremål, lär av dem och berättar historier med hjälp av dem samt hur besökare interagerar med och lär av utställningar.

Steven Lubar låter det försvunna Jenks Museum vara referensram genom hela boken. Återvändandet till Jenks är den röda tråden och det pedagogiska exempel med vars hjälp han belyser och kategoriserar olika museiaktiviteter. Läsaren får följa Jenks i hans iver att utöka samlingarna, hans (bristande) försök att ordna, hans strävan att ställa ut och att tillgängliggöra dem. Det handlar verkligen om museet i dess grunddelar, beskrivet av någon som älskar museer. För Steven Lubar är museer sinnliga skapelser. Han lyfter den specifika tysta kunskap som bara kan erhållas genom att umgås mycket med en samling och sinnenas betydelse för både museianställda och besökare.

Berättelsen om Jenks slit med sitt museum kompletteras och byggs ut med hjälp av rikhaltiga citat och referenser ur 1900-talets amerikanska museidebatt. Det märks att ett omfattande källmaterial, gedigen kunskap och Steven Lubars egen erfarenhet ligger till grund för boken. Även om han omfamnar museerna är han inte okritisk och det är förmodligen lättare att komma med obehagliga sanningar och intern kritik utan att museivärlden slår dövörat till om man som Steven Lubar tydligt visar att man älskar samlingar. Lite tveksam kan jag bli inför allra sista delen av boken där det tycks som Lubar menar att förändring och förnyelse av museer endast kan åstadkommas genom konstnärliga omtolkningar.

Boken är skriven i en amerikansk kontext och med huvudsakligen amerikanska exempel, men jag tror att den skulle mötas av stor igenkänning även i Sverige. Den skulle fungera utmärkt som kurslitteratur och som ett underlag för det där efterlängtade, men ack så sällsynta, samtalet om museer.

I det sammanhanget måste jag nämna Museibokklubben, en skapelse av Clara Åhlvik och Victoria Hejdelind – anledningen till att Inside the Lost Museum kom i min hand. Konceptet med klubben är lika enkelt som genialt: läs en utvald bok om museifrågor, sammanstråla på ett museum ett givet datum. Efter en introduktion samtal om läsningen i mindre grupp, återsamling följd av gemensam diskussion till bubbel och något litet att knapra på. Voilà! Deltagarna varierar, professionerna vi representerar likaså, men ett är gemensamt: intresset för museifrågor. Vi går därifrån med den ovärderliga känslan av att vi blivit klokare människor. Kanske kan läsning av Lubars Inside the Lost Museum inspirera andra till ett liknande samtal?

Text: Charlotte Ahnlund Berg

CAB är utredare med fokus på musei- och kulturarvspedagogik på enheten Samlingar och utställningar, Riksantikvarieämbetet.