Samtal i ljudformat, Utställningskritik #4 2019

Samtal om utvecklingen av utställningsmediet

Ljudinspelning av samtal mellan Mats Persson, sedan många år Sveriges Museers generalsekreterare som till hösten tar sig an nya utmaningar då han tillträder som museichef på Marinmuseum i Karlskrona och Liza Carlefred, ordförande för UEForum, föreningen som ger ut tidskriften Utställningskritik. Samtalet kretsar kring frågor om utställningsmediets utveckling, vilka utmaningar museer står inför i framtiden och hur Sverige står sig i relation till den internationella utvecklingen av utställningsmediet. 

Längd ca 17 min.

Samtal i ljudformat

Åsikter i samtalet är medverkandes egen.

Utställningskritik förbehåller sig rätten att korrigera text i efterhand vad gäller språkfel. Övriga rättelser läggs till som kommentar under artikel.