Utställningskritik #2, 2020

Bild visar skärmklipp från den webbaserade utställningen Platsen utanför av Stockholms läns museum.

Kära läsare av Utställningskritik!

I spåren av Corona får museivärlden ställa om sina verksamheter. Från fysiska möten med besökare, behöver institutionerna nu, i utställnings- och programverksamhet hitta nya, mestadels digitala, vägar att nå ut till människor. Utställningskritik fortsätter att, som Sveriges enda tidskrift om museer och utställningskritik, fokusera på hur utställningsmediet fungerar som kunskapsbärare, nu även i digitala format.

Likt många inplanerade programpunkter under våren, kommer vårmötet i Visby, arrangerat av Sveriges museer, att flyttas. Nytt datum är satt till 7–9 september. Utställningskritik kommer att delta i programmet med ”Utställningar behöver kritik – panelsamtal”, medverkande: Susanne Fessé, chefredaktör, Utställningskritik, Eva Bäckstedt, utställningskritiker, Svenska Dagbladet, Marie Carsten Pedersen, kulturskribent, Danmark, Klas Grinell, kulturstrateg, Göteborgs stad. Moderator: Patrik Steorn, Thielska Galleriet/UtställningsEstetiskt Forum. 

I #2 av Utställningskritik 2020 reflekterar Amanda Creutzer över hur museer fungerar som stöd i vår samtid. Jag har recenserat de digitala utställningarna Platsen utanför av Stockholms läns museum samt Internets historia och Webbkatter på Internetmuseum. Kerstin Parker har besökt utställningen Från skogstroll till nättroll – om berättandets kraft som visas både som fysisk utställning och på nätet. Pia Cederholm skriver om Utställningskritiks systertidskrift Danske Museer, en tidskrift att hämta kunskap om i pandemitider

Som replik på debattinlägget Varför ska museer egentligen göra utställningar?: kritiska betraktelser av Klas Grinell i #1 av Utställningskritik skriver Eva Persson under rubriken Till vad skall museerna använda sina magasin?  utifrån motto ”utan form” (finns) ”inget innehåll”.

Vidare skriver Sabrina Norlander om utställningsmediet i samlingspresentation vid Gallerie Nazionali di Palazzo Barberini e Palazzo Corsini, i Rom. Då tidskriften är digital tillkommer senare ett brevsamtal på engelska mellan Klas Grinell och Afsin Atayli om kulturens värde och sociala effekter. Till det en text skriven av mig om programverksamhet på nätet.

Vi vill uppmuntra dig som läsare att bli medlem i UEForum, föreningen som står bakom tidskriften Utställningskritik. Gå med redan idag genom att klicka här, så ses vi på föreningens webbaserade årsmöte i april!

Ta hand om er, och god läsning,

Susanne Fessé

Chefredaktör