Utställningskritik #3 2021 – det digitala numret

Bilden tillhör bidraget ”Alla lektioner, alla sekel, alla föremål” om nya webbplatsen ”Sveriges historia” av Pia Cederholm. Foto: Erik Lernestål, Statens historiska museer.

Kära läsare av Utställningskritik!

Välkomna till detta temanummer av Utställningskritik, som fokuserar på museernas digitala verksamhet. Under coronaåret har det blivit tydligt att museer är mer än bara sina byggnader och att mycket (men inte all!) museiverksamhet kan bedrivas på nätet, i telefonen och på videolänk.

Digitala processer, metoder, verktyg och produkter tar alltmer plats i samhället. Coronapandemin har påskyndat denna process. Men hur införlivar museerna i praktiken ”det digitala” i sin verksamhet? Detta nummer av Utställningskritik bjuder på tre resonerande texter om museer och digitalisering ur chefs-, medarbetar- och studentperspektiv:

ArkDes verksamhetschef Karin Nilsson diskuterar i texten ”Mycket har hänt och samtidigt inget alls” hur museer kan tänka framåt kring digitala samlingar och digitalt medskapande.

Larissa Borck, antikvarie på Sörmlands museum med fokus på digital utveckling, reflekterar i artikeln ”Att kurera den digitala sfären” över hur museer behöver satsa på en digital kompetensutveckling som passar museernas mål och vision.

Kommunikatören och kulturarvsvetaren Patricia Altsved sammanfattar sin nyskrivna masteruppsats ”Digitaliserat kulturarv – Digitaliseringen av museers utbud före och under coronapandemin”.

Under coronaåret har många museers fysiska byggnader varit stängda för besökare, och färre utställningar har öppnat. Istället har besökarna hänvisats till museernas digitala produktioner. I numrets två recensionstexter vänder vi blicken mot denna typ av produktioner.

Pia Cederholm, forskare och styrelseledamot i UtställningsEstetiskt Forum recenserar i texten ”Alla lektioner, alla sekel, alla föremål” den nya webbplatsen ”Sveriges historia”, som innehåller ett omfattande digitalt läromaterial som vänder sig till landets grundskolor.

Gymnasieläraren och poddproducenten Mattias Axelsson recenserar fyra poddar inom kulturarvssektorn: K-podd, Vasamuseets podd, En kvart om Göteborg och Din podd på jorden.

Konstnärsduon Lundahl & Seitl resonerar kring hur ett utställningsrum inte behöver vara en fysisk scen. Rummet kan istället upplevas med virtual reality-glasögon, eller med enkel digital utrustning som en mobiltelefon och ett par hörlurar, för att sedan iscensättas av betraktaren själva.  

I serien ”Pärlor ur arkivet” väljer Anna Källén, forskare i kulturarvsstudier vid Stockholms universitet och styrelseledamot i UtställningsEstetiskt Forum, ut Peder Lindgrens artikel om utställningen ”Kustland” på Bohusläns museum.

Numret avslutas med ett samtal om hur det är att bedriva museiverksamhet utan en egen byggnad. För många museer har detta varit en tillfällig omständighet under coronapandemin, men för andra är det ett medvetet och permanent val. Stockholms läns museums museichef Annelie Kurttila och Stockholms Kvinnohistoriskas vikarierande museichef Anna Tascha Larsson samtalar med Utställningskritiks Aron Ambrosiani.

Ta hand om er, och god läsning,

Susanne Fessé, chefredaktör för Utställningskritik 

Aron Ambrosiani, medredaktör till detta temanummer och styrelseledamot i UtställningsEstetiskt Forum

Ps. Vill du få ett mejl när nästa nummer av Utställningskritik är klart? Anmäl dig till Utställningskritiks nyhetsbrev genom att fylla i formuläret.