Allt om Avhandling

13 artiklar

Så växte utställningar på konstmuseer fram

Vad är ”konstmuseets historiska dilemma” och hur fick konstutställningen den form den har idag? Om den konstmuseala utställningspraktikens framväxt handlar en ny doktorsavhandling av Eva-Lena Bergström med utgångspunkt från Nationalmuseum. Det är en omsorgsfull genomgång av ett rikt källmaterial och en nyanserad bild av utställningsverksamheten vid landets största konstmuseum under hundra år, skriver opponent Kristoffer Arvidsson.

Samhällsmuseet – modell för framtiden?

Ur decenniers diskussioner har dagens museer vuxit fram. I sin avhandling Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och museidebatt 1965–1990, tidigare omskriven i UEForum, skriver Olle Näsman om kulturarvsmuseer och samhällsmuseer. Här ställer han 2016 års museidebatt i relation till museernas verksamhet och efterlyser ett annat perspektiv för kommande diskussioner.

Från plundringståg till utställningskatalog

Västvärldens museisamlingar innehåller en hel del som hamnat där utan de ursprungliga ägarnas godkännande. För många museer skulle det innebära ett hårt slag om de blev tvungna att lämna tillbaka allt som en gång rövats. Därför pågår ett ständigt rättfärdigande av status quo. I en nyutkommen avhandling undersöker Staffan Lundén de argument som används för att slippa lämna tillbaka bytet. Fredrik Svanberg har läst.

Museidebattens snåriga origami

Den kulturpolitiska debatt om museernas egentliga uppdrag som rasat under hösten går att förstå utifrån en annan debatt, nämligen den som föregick inrättandet av Världskulturmuseet i Göteborg. Men då krävs att man ger sig i kast med en ambitiös avhandling. Det har Klas Grinell gjort.

Hur äger museiutställningar rum?

Museets rum är mer än bara behållare för ting som arrangerats i utställningar. Rummet spelar också en viktig roll i upplevelsen av museet. Men på vilka sätt ingår rummets design i våra sätt att uppleva och skapa mening av utställningar? Den frågan ville Märit Simonsson besvara i sin doktorsavhandling som hon försvarade i november 2014. Vaike Fors var fakultetsopponent.