UEForum #1 2015

11 artiklar

Rum för arkitektur och design

Under tiden som Nationalmuseum har stängt för ombyggnad får dess designföremål möta publiken på andra håll, just nu på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. ArkDes på Skeppsholmen visar en storslagen utställning på Sverigebesök och Folkform samlar formgivare på Möbelmässan, med mera. Gunilla Lundahl kryssar mellan utställningar i Stockholm och funderar över design och utställningsgestalning.

Hur äger museiutställningar rum?

Museets rum är mer än bara behållare för ting som arrangerats i utställningar. Rummet spelar också en viktig roll i upplevelsen av museet. Men på vilka sätt ingår rummets design i våra sätt att uppleva och skapa mening av utställningar? Den frågan ville Märit Simonsson besvara i sin doktorsavhandling som hon försvarade i november 2014. Vaike Fors var fakultetsopponent.

Fångad i den vita kuben

När Moderna museets personal ställde upp inför Annika Erikssons videokamera år 2000 var det ett samtidsdokument, öppet för tolkning, en film som visade olika saker för varje betraktare. När Jeff Werner ser filmen idag slås han av andra tankar än när verket var nytt.